05.05.2022

Rozpis_ústních_MZK_jaro_2022

Zobrazit celý článek

21.03.2022

Časopis Diplomka ! http://www.ssdvs.cz/cz/aktuality/casopis-diplomka-2-1/

Zobrazit celý článek

19.03.2022

Informace pro ukrajinské občany na území ČR Střední školy a vyšší odborné školy V současné době střední a vyšší odborné školy postupují v souladu s ustanoveními školského zákona, o nezbytných legislativních úpravách jednáme. Jaká pravidla platí pro přijímání na střední školy? Ke střednímu vzdělávání mohu být přijímáni uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo získali stupeň zákla…

Zobrazit celý článek

Facebook


Rozcestník


Vzdělávací nabídka
Nabídka studijních specializací Benefity školy - výhody Proč studovat na "Diplomce"? Nadstandardní nabídka školy Úspěšnost u maturity Život na škole

Uplatnění absolventů SŠDVS - aktualizace leden 2021


Více informace naleznete níže na stránce ! Rolujte níž :-) ! 


Medailonek  ředitelky školy - září 2021

k přijímacímu řízení - Jaro 2022


Slovo ředitelky leden 2022


Medailonek ředitelky Střední školy diplomacie a veřejné správy v Mostě

k přijímacímu řízení - Jaro 2021


Nabídka oborů ve školním roce 2022 / 2023  -  pdf. formát


Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022 / 2023 budou zveřejněny ZDE v pátek 29.4.2022 !


  1. Přijímací řízení pro školní rok 2022 / 2023  
  2. Kritéria přijetí na SŠDVS určených školou k přijímacímu řízení pro školní rok 2022 / 2023

POZVÁNKA na 1. TS 1. ročníků šk. roku 2022/2023 - 8.6.2022 - středa

Milí přijatí žáci, 

dovolte mi, abych vás pozvala na první třídní schůzku 1. ročníků školního roku 2022/2023.

Schůzka se koná ve středu - 8.6. v 15:00. Doražte s maminkou, tatínkem, s kým chcete, jste všichni vítáni.

Těšíme se na Vás!!!

ředitelka školy

9.5.2022


Bezpečnostně právní činnost

Prezentační video SŠDVS s.r.o.


Rozvrh - šk. rok 2021/2022

Propagační letáček ke stažení ! 2022/2023


 

Na DOD to začíná a u PČR to končí, navštivte nás !


Medailonek 2019


Medailonek 2014"Cílená podpora škol při naplňování KAP1"

Implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje B (IKAP B): Projekt je zaměřen na implementaci intervencí KAP 1 ÚK prostřednictvím přímé a cílené podpory škol. Budou prohloubena partnerství škol a firem, podpořeny gramotnosti i společné vzdělávání. Realizována bude řada motivačních aktivit ke studiu polytechniky např. kroužky, programy vzájemného učení, soutěže i nákup vybavení. Do projektu je zapojeno 58 středních, 105 základních a cca 20 mateřských škol. SPC a soukromé školy jsou partneři s finančním podílem. Projekt je komplementární s projektem IKAP A.


Veškerou dokumentaci k realizaci aktivity KA7 naleznete také na internetových stránkách

https://rskuk.cz/dokumentace-k-aktivite-sablony


 

NAHORU TISK

 


WWW stránky splňují požadavky evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).