26.05.2023

Opravné termíny MZK  - PODZIM 2022/2023 Den Hodina Věc 14.6. 2023 10:00 vyplnění přihlášky 17.6. 2023 10:00 náhradní termín vyplnění přihlášky 31.8. 2023 08:00 opravný termín praktické maturitní zkoušky BEP 31.8. 2023 08:00 oprava písemné práce AJ 4.9. až 5.9. ??????? termíny se ješt…

Zobrazit celý článek

17.05.2023

Poděkování - Statutární město Most - pdf formát

Zobrazit celý článek

09.05.2023

Kritéria-přijímacího-řizeni-pro-2-kolo-nástavbové-studium-2023-2024 Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o. vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro nástavbové kombinované studium obor 64-41-L51 Podníkání pro 19 uchazečů. Termín odevzdání přihlášek do 19.5.2023. Příjímací řízení se koná 26.5.2023 ředitelka školy 9.5.2023

Zobrazit celý článek

Facebook


Akce pod záštitou ministrině školství M. Kopicové

Dne 12.5. 2010 se na naší škole konal DEN EVROPSKÉ UNIE. Naši školu navštívil Ing. Petr Mooz, osobní poradce generálního finančního ředitele Evropské komise.

V devět hodin se všichni studenti sešli v posluchárně školy, aby si vyslechli přednášku p. Petra Mooze o EU. Všichni čekali nezáživnou přednášku, ale opak byl pravdou. Po obsáhlejším představení pana Mooze, kdy studenty seznámil mimo jiné i se svou profesní kariérou, následovala krátká historie EU, do které se zapojili aktivně i studenti a byli za své odpovědi odměněni malými reklamními předměty EU. Z jejich odpovědí vyplynulo, že mají povědomí o historii a současnosti EU. Celá přednáška byla doprovázena prezentací.
Poté je seznámil s tím, jak je možné státi se evropským komisařem. Jeho cesta nebyla vůbec jednoduchá a je potřeba mnoho znalostí a vědomostí. Jako velice důležité se jeví studium cizích jazyků, které je v tomto oboru nezbytné. Následovala krátká diskuze a přestávka.
Po přestávce si pan Mooz připravil shrnutí v cizích jazycích. Plynule se prolínala angličtina, francoužština a němčina . Myslím, že byli studenti dosti překvapeni a škováni, s jakou bravurou byla tato cizojazyčná část prezentována.
Na konci přednášky pan Mooz zdůraznil, že každý si svou cestou hledá sám a naši studenti mají ty nejlepší podmínky a možnosti k tomu, aby právě na naší škole nastoupili tu cestu nejlepší. Každý má svou budoucnst v rukách a oni mají výhodu, výhodu mládí a daleko větších možností, než měl on sám.
Myslím si, že přednáška oslovila celou řadu studentů a určitě měli o čem přemýšlet.


Dne 12.5. 2010 proběhla na naší škole akce pod záštitou ministryně školství M. Kopicové a vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR I. Moozové.

Akci připravil poradce generálního ředitele financování Evropské komise Ing. P. Mooz, který v rámci programu Back to School představil Evropskou komisi, své diplomatické zkušenosti a diskutoval o různých tématech spojených s EU a její budoucností. Akce sklidila ohromný úspěch, motivovala studenty a studentky k větší snaze a práci na sobě, v jazykovém vzdělávání. Velmi děkujeme, že jsme byli součástí tohoh projektu.

ředitelka školy

Fotogalerie:

Bak to school Bak to school Bak to school Bak to school Bak to school Bak to school Bak to school Bak to school Bak to school Bak to school Bak to school Bak to school Bak to school Bak to school Bak to school Bak to school Bak to school Bak to school Bak to school Bak to school Bak to school Bak to school Bak to school Bak to school Bak to school Bak to school Bak to school Bak to school Bak to school Bak to school Bak to school Bak to school Bak to school Bak to school Bak to school Bak to school Bak to school Bak to school Bak to school Bak to school Bak to school Bak to school Bak to school Bak to school Bak to school Bak to school Bak to school Bak to school Bak to school Bak to school Bak to school Bak to school Bak to school Bak to school Bak to school Bak to school

Starší články

 

NAHORU TISK

 


WWW stránky splňují požadavky evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).