09.01.2022

Kritéria přijetí na SŠDVS určených školou k přijímacímu řízení pro školní rok 2022/2023  informace formát pdf.

Zobrazit celý článek

09.01.2022

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 - informace formát pdf Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok  2022/2023 Ředitelka Střední školy diplomacie a veřejné správy s.r.o, A. Jiráska, 1887 Most, vyhlašuje  v souladu s §60 odst. 1 školského zákona 1. kolo přijímacího řízení.

Zobrazit celý článek

06.01.2022

https://maturita.cermat.cz/aktuality/aktualita/457-ministerstvo-stanovilo-casovy-rozvrh-didaktickych-testu-spolecne-casti

Zobrazit celý článek

Facebook


Aktivní občan

11.08.2014 19:48

Projekt Aktivní občan – Setkání všech zapojených škol v projektu v Praze

Dne 24. dubna 2014 proběhlo setkání všech zapojených středních škol po celé České republice v projektu Aktivní občan v prostorách Parkhotelu Praha. Dopoledne všechny účastníky přivítala pracovnice Marta Brichová, která je pracovnicí organizace British Council a má na starosti vedení projektu. Pro děti a učitele byl připraven bohatý celodenní program. Studenti hráli hru LARP, která měla za cíl sebepoznání člověka, dále každý zástupce školy představil ostatním svůj projekt, řekl všem, jak projekt probíhá, jaké problémy museli řešit a naopak co je potěšilo. Učitelé mezi sebou debatovali, jak používat metodiku na další projekty a vzájemně si předávali zkušenosti. Za město Most se zúčastnily dvě střední školy – Střední škola diplomacie a veřejné správy a Střední škola technická. Studenti načerpali nové vědomosti, plno zážitků a legrace, poznali nové kamarády, čekal na ně i výborný oběd. Program zakončila netradiční večerní prohlídka Prahy s bezdomovcem, který provedl účastníky místy, kam by netradičně nešli. Bylo to pro všechny moc poučné a každý si udělal názor na to, jak žijí bezdomovci v hlavním městě. Druhý den studenti a učitele přivítal ředitel British Council pan Steve Oxley, který též předal osvědčení o účasti v projektu studentům a učitelům. Poté se všichni přítomni odebrali do Národní technické knihovny, kde se konal veletrh neziskových organizací České republiky. Příchozí mohli vidět známé neziskové organizace, jako jsou Diakonie, Liga proti rakovině a další. Lidé mohli přispět potřebným cílovým skupinám pomocí zakoupením různých předmětů. Po skončení akce učitelé a děti jeli zpět domů. Již teď se těší na závěrečnou konferenci všech projektů, která se bude konat v listopadu tohoto roku též v Praze.

Michal Andörfer

Starší články

 

NAHORU TISK

 


WWW stránky splňují požadavky evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).