09.01.2022

Kritéria přijetí na SŠDVS určených školou k přijímacímu řízení pro školní rok 2022/2023  informace formát pdf.

Zobrazit celý článek

09.01.2022

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 - informace formát pdf Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok  2022/2023 Ředitelka Střední školy diplomacie a veřejné správy s.r.o, A. Jiráska, 1887 Most, vyhlašuje  v souladu s §60 odst. 1 školského zákona 1. kolo přijímacího řízení.

Zobrazit celý článek

06.01.2022

https://maturita.cermat.cz/aktuality/aktualita/457-ministerstvo-stanovilo-casovy-rozvrh-didaktickych-testu-spolecne-casti

Zobrazit celý článek

Facebook


Návod na obsluhu iškoly a mimoškolní aktivita!

Návod na obsluhu iškoly!


Škola nabízí následující mimoškolní aktivity pro naše studenty. Zájemci se nahlásí do 25. 9. svým třídním profesorům. Je potřeba znát počty zájemců o aktivitu.

Provoz mimoškolních aktivit bude zahájen od října. Nabídka: Čínský jazyk - pátek od 14:00 h - sl. Veronika Paličková.

Japonský jazyk - pátek od 14:00 h - sl. Lucie Roncová. Genderový seminář - po domluvě s Bc. Bc. V. Vodičkou. Sebeobrana - termín Vám sdělím. Jsem v jednání s Městskou policií. Sebeobrana bude probíhat asi dvakrát týdně, celkem půjde o 50 h v tělocvičně naší školy.

Konverzace z AJ pro studenty školy - středa 17:30 h - 19:00 h - p. M. Sulovari. Konverzace z Aj pro veřejnost - pro začátečníky, pro pokročilé. Zájemci ze strany veřejnosti nechť kontaktují M. Sulovari, viz. kontakty. Hodiny by probíhaly předběžně ve čtvrtek od 19:00 h - 20:30 h.

Pěvecký sbor - T. J. Pospíšil. Společenské chování - návštěva divadla, kina, společenských akcí - mimo školní představení. - T. J. Pospíšil.

Sportovní hry - Mgr. I. Nováková, Ing. Bc. T. Vimr.

Ekonomická hra Cashflow kvadrant - Robert T. Kiyosaki - jedenkrát za měsíc jak pro studenty, tak pro veřejnost - p. J. Veverka .

Programování, tvorba www stránek, PHP programování. Vše po osobní domluvě s Ing. Bc. T. Vimrem.

Vážení zájemci o mimoškolní aktivity, kontaktujte své třídní učitele v požadovaném termínu. Pokud je zájem ze strany veřejnosti, kontaktujte přímo uvedeného lektora. Kontakt naleznete na našich www. V případě potřeby, kontaktujte přímo ředitelku školy.

Škola nabízí veřejnosti otevřené přednášky v aule školy. Témata a termíny přednášek sledujte od října na stránkách naší školy.


2. VÝZVA!!!! Středoškoláci DĚTEM aneb Charita bez peněz Děti mají hlad a prázdné aktovky. Jiné „děti“ se odhodlaly ubrat ze svého. Na dobročinný projekt není nutné mít vysoké bankovní konto. Hmotně pomoci může i ten, kdo sám moc peněz nemá. Přišli na to studenti Střední školy diplomacie a veřejné správy v Mostě, kteří se na základě článku v týdeníku Homér rozhodli pomoci dětem v Azylovém domě v Mostě, které leckdy nemají co jíst, ale chybí jim i tak „obyčejné“ věci jako psací potřeby do školy, pravítka, nádobí, prostěradla a podobně. Středoškoláci se proto odhodlali posbírat doma věci, které už oni nebo jejich rodiče nepotřebují, a mohou je tedy darovat těm, kdo je nyní potřebují více. Téměř každý ze studentů je doma schopen najít starý penál, nepoužívané pastelky, pravítka, nůžky, ořezávátka, kalkulačky, psací potřeby nebo tempery a jiné výtvarné předměty. Spolu s rodiči se podívají, zda zrovna v domácnosti nečekají na „vyřazení“ některé postarší hrnce, nádobí, které už nemají v páru, ložní prádlo či ručníky. To vše se ženám s dětmi v azylovém domě hodí. „Představa, že pět set metrů od školy jsou děti, maminky, které se nacházejí v nouzi a nemají co jíst, se neslučuje s dnešní dobou nadbytku. Myslím si, že není potřeba se k tomu vyjadřovat, potřeba je konat,“ uvedla za celou školu její ředitelka Vladimíra Ilievová. Filantropie je jedním z nástrojů public relations, který umí s prospěšnými dopady využívat především ty největší podniky. Studenti oboru Veřejná správa se specializací na public relations, ale i ostatních oborů školy, se proto už v prvním ročníku vědí, jak PR nástroj v dobrém úmyslu a bez nákladů využít, i když se absolventem oboru a odborníkem na volném trhu práce stanou až za několik let. Pomáhat může každý a tloušťka peněženky tuto touhu vůbec nemusí ovlivňovat! Předání věcí se uskuteční ve středu 30. září po vyučování. Studenti Střední školy diplomacie a veřejné správy, nechtějí s pomocí začít a ihned skončit jedinou akcí.

Další aktivitou v projektu Středoškoláci DĚTEM má být unikátní vystoupení jediného českého principála v České republice s výtěžkem ve prospěch dětí! Je studentem SŠ DVS! Vystoupení se předběžně plánuje na začátek prosince. Vyjádření studentů: xxx Kontakty: Ředitelka školy: Ing. Vladimíra Ilievová, 777 576 590, reditelka@ssdvs.cz Lucie Bartoš, tel. 776 368 555, lucie.bartos@ssdvs.cz, propagace@ssdvs.cz

Článek, který akci inicioval:

21. století: Děti v mosteckém azylu jsou hladové MOST – Deset žen a osmnáct dětí žije dnes v azylovém domě v Alšově ulici v Mostě. Málokoho napadne, že leckdy usínají s prázdným žaludkem stejně jako podvyživené africké holky a kluci, které v rámci kampaní mezinárodních charitativních akcích zobrazují emotivní fotografie. Potraviny přitom chybí nejen na druhé straně planety, ale mnohem blíž. Maminky s dětmi, které jsou dnes v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi v Mostě, ztratily přístřeší převážně proto, že se k nim jejich nejbližší chovali násilně nebo musely odejít z nevyhovujícího prostředí. Přicházejí bez prostředků, bez jídla, bez základního materiálního vybavení. Alespoň v začátcích jsou zcela odkázány na pomoc druhých. ,,Neustále jsou velmi potřebné potraviny, především trvanlivé, které můžeme uchovávat a poskytovat klientkám s dětmi, které skutečně nemají velmi často co jíst. Nedaří se nám zajistit pravidelný zdroj potravinové pomoci například přes velké supermarkety. Ošacení se pro klientky vždy najde, ale dát dětem něco k jídlu je problém,“ odhaluje krutou realitu vedoucí azylového domu Jana Hrdinová. Zvýšený přísun darů pravidelně zaznamenávají v době církevních svátků jako jsou Vánoce a Velikonoce. V té době se koná největší množství sbírek v kostelech či jinde. Větší počet dárců přichází i přímo do azylu. Často se jedná o rodiny s dětmi, které přinášejí sladkosti, ovoce či zbrusu nové hračky. „Zažili jsme příběh, kdy přišel tatínek s holčičkou, která nám předala novou panenku prý: pro nějakou takovou holčičku jako je ona,“ zmiňuje Jana Hrdinová. Příběhy jsou to dojemné, ale problém zcela nevyřeší. Získat materiální pomoc po zbytek roku je obtížné. V září je pravidelný nedostatek školních a výtvarných potřeb, celoročně chybí kromě potravin například domácí potřeby, lůžkoviny či ostatní bytový textil. „Často se stává, že některé věci se lidé ostýchají darovat, protože jim to připadá trapné nebo přesně neodhadnou, čeho máme nedostatek. Proto vždy vítáme, když se dárce přijde poradit, co bychom nejvíce potřebovali a my ho naopak můžeme nasměrovat a ujistit o potřebnosti jeho daru. Naopak rozhodně by nám lidé neměli vozit věci rozbité, roztrhané, špinavé či plesnivé, což se bohužel také stává. Z provozních, časových, kapacitních i finančních důvodů nemáme možnost věci čistit, spravovat nebo prát. Také neupotřebíme mužské potřeby a ošacení,“ říká Jana Hrdinová. Každý, kdo se rozhodne vhodným způsobem obdarovat klientky azylového domu v Mostě, je vítán. Může tak učinit v sídle azylového domu, v ulici M. Alše (vedle budovy gymnázia), a to prakticky kdykoli. Azylový dům funguje v nepřetržitém provozu a vždy je na místě některý z jeho pracovníků. ,, Velmi si vážíme opakovaných dárců, kteří si zvykli do azylového domu docházet pravidelně. Naše klientky zpravidla nemají nic a díky pomoci dárců získají alespoň základní vybavení domácnosti, potraviny, nebo například hračky pro děti. To vše jim umožňuje lepší start v jejich novém bydlení po odchodu od nás,“ dodává Jana Hrdinová. Azylový dům patří pod Středisko sociální pomoci v Mostě – Diakonie ČCE. Jde o neziskovou organizaci, jejíž financování není vůbec jednoduché. Z velké části pomáhá stát, Ústecký kraj, město Most či programy Evropské unie. Velmi důležitou roli hrají také granty ze soukromých nadací, sponzorské dary podnikatelských subjektů i drobní dárci. Lucie BARTOŠ 3. Z dodaných studentských návrhů byl vybrán název pro časopis vydávaný školou - zpravodajský magazín DIPLOMAT, který bude veřejně distribuován. V tuto chvíli probíhá jeho registrace na ministerstvu kultury, sestavuje se redakční rada a uvažuje se o zřízení samostatného press-portálu. Všichni studenti, pedagogové i RODIČE mohou dle svého uvážení na email Lucie Bartoš (lucie.bartos@ssdvs.cz) posílat své návrhy, či již hotové příspěvky do 1. vydání, a to nejlépe do 30. září, nebo své nápady konzultovat osobně. V tuto chvíli je redakční rada otevřena všem příspěvkům, ať už se týkají školy, nebo jde o úvahy, fejetony, komentáře ze školského prostředí, příběhy, verše, fotografie, karikatury, perly z úst žáků a pedagogů naší školy, vyjádření a komentáře rodičů žáků, recenze atd. Následně bude vypracována detailní koncepce periodika, distribuční cesty a financování vydávání. Rádi bychom 1. číslo vydali a pokřtili 21. října, kdy se koná Den otevřených dveří školy. Přemýšlíme též o tom, kdo zajímavý by nové periodikum mohl pokřtít... Děkujeme za návrhy na název časopisu - některé ostatní tipy nepřijdou vniveč, ale budou využity jako název speciálních rubrik. LB

Starší články

 

NAHORU TISK

 


WWW stránky splňují požadavky evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).