08.08.2022

Rozvrh školní rok 2022 / 2023

Zobrazit celý článek

05.08.2022

Organizace školního roku 2022/2023 Srpen 2022   22.08. – 31.08.2022   - Přípravné práce na nový školní rok, doklasifikace a opravné zkoušky Září 2022 1. ročníky návštěva Městské knihovny Most, schůzka VP s pracovníkem PPP 01.09.2022 - Zahájení školního roku - Slavnostní imatrikulace 1. ročníků: 1.A – od 08:30 do 09:10 hod. (LOCH) 1.B – o…

Zobrazit celý článek

20.07.2022

Poděkování za dar Střední škole diplomacie a veřejné správy v Mostě  - pdf.

Zobrazit celý článek

Facebook


Střelecká příprava k získání zbrojního pasu

    

 Střelecká přípava pro studenty SŠDVS

Střelecká příprava pro získání zbrojního průkazu skupiny B, E

  • Počet lekcí: 3 po cca. 1,5 hod.
  • Místo konání střelecké průpravy: Žatecká střelnice, každý čtvrtek od 16:00 hodin. JELIKOŽ SE JEDNÁ O STŘELBU S OSTROU MUNICÍ (max. počet je 5 osob/skupina).
  • Cena je 1000,-Kč/osoba. Cena zahrnuje poplatky za užívání střelnice, cenu nábojů, terčových zařízení ,amortizace střelných zbraní, ochrany sluchu a zraku.
  • Veškeré dotazy či přihlášky u instruktora střeleb Ing.Bc. Radka Maříka

Kontakt: radek.marik@ssdvs.eu  nebo ústně

Tato možnost je určena pro žáky Střední škola diplomacie a veřejné správy. Absolventi  střeleckého kurzu jsou připraveni po jeho zdárném ukončení na praktickou zkoušku, která je součástí k získání zbrojního průkazu.

Rozdělení podle kategorií:

 
Skupina B:    Pro sportovní účely

od 18 let - držitel je oprávněn podle účelu užívání nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit sportovní nebo loveckou zbraň kategorie B, na kterou mu bylo uděleno povolení nebo sportovní nebo loveckou zbraň kategorie C. Tuto zbraň může nosit pouze na střelnici, přebíjet pro svou potřebu, nabývat do vlastnictví střelivo do zbraní kategorie B nebo C.


Skupina E:    Pro ochranu života, zdraví nebo majetku

od 21 let - držitel je oprávněn nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit zbraň kategorie A na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo uděleno povolení nebo zbraň kategorie C, nabývat do vlastnictví střelivo do zbraně, kterou je oprávněn držet, nosit nejvýše 2 zbraně, které nesmí nosit viditelně.

Starší články

 

NAHORU TISK

 


WWW stránky splňují požadavky evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).