16.03.2023

V pátek 17.3.2023 bude do emailů odslána POZVÁNKA na přijímací zkoušku. ředitelka školy

Zobrazit celý článek

25.01.2023

Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o. Název projektu: Šablona na SŠDVSRegistrační číslo: CZ.02.02.03/00/22_003/0002192Termín realizace: 1.2.2023 – 30.6.2025Realizátor: Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o. Plakát - pdf formát Pro více info klikni zde !

Zobrazit celý článek

16.01.2023

SŠDVS - Harmonogram – Maturita jaro 2023  MŠMT Společná část maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období 2023 uskuteční podle jednotného zkušebního schématu 2.– 4. května 2023.  V souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy urč…

Zobrazit celý článek

Facebook


Tvořením k pochopení a prevenci kriminality

26.12.2014 09:50

Mostecká městská část Chánov velmi často vzbuzuje u obyvatel, nejen Mostu, velké obavy. Proč a z čeho plynou tyto obavy, jsou vůbec opodstatněné? Odpověď na tuto otázku se snažíme najít spolu se svými studenty pomocí projektů, které jsou zaměřeny právě na obyvatele Chánova. Naše škola, Stření škola diplomacie a veřejné správy v Mostě, jich zde absolvovala již několik.

V současné době jsme se zaměřili na využití volného času, zvláště pak školních dětí. Naši studenti spolu se svou vyučující založili v rámci projektu prevence kriminality na chánovské základní škole tvořivou dílničku SLUNÍČKO. Vznikla tak velmi zajímavá součinnost a spolupráce, v jejímž rámci se děti a studenti vzájemně obohacují – romské děti si rozvíjí svou kreativitu, představivost a zručnost, studenti si cvičí schopnost empatie a poznávají romskou kulturu a mentalitu. V dílničce se scházíme v pravidelných intervalech, v minulém školním roce jedenkrát za 14 dní, o velkých prázdninách jsme se sešli hned čtyřikrát, od začátku školního roku pak každý čtvrtek odpoledne. Při vytváření jednotlivých výtvarných dílek se děti učí vzájemné komunikaci v rámci rozdílných kultur. Během dosavadních setkání se nám podařila téměř neuvěřitelná věc, nejenže jsme tamním dětem ukázali, že volný čas se dá využít smysluplněji a zábavněji než je pouze pobíhání a vymýšlení nezbedností mezi paneláky, ale naši studenti pochopili,  že v Chánově vyrůstají zrovna takové děti jako v Mostě. Děti, které mají stejné problémy a obavy, které si rády hrají a jsou vděčné za každou vstřícnost od okolí jako jejich mostečtí vrstevníci.

Na počátku tohoto projektu stála nejen nabídka projektů Magistrátu města Mostu a nápad „akční třídní“, jak s oblibou říkají zúčastnění studenti, ale také obavy z neznáma. Strach z odlišné kultury? Možná působil i haló efekt?

Během prvních setkání docházelo k vzájemnému „oťukávání“, které se později změnilo v milá setkávání, na něž se netěší jen romské děti, ale i naši studenti. Studentům se tak podařilo odstranit své počáteční předsudky a kromě splnění primárního cíle projektu – prevence kriminality – vystavěli pomyslnou cestičku vzájemného pochopení mezi romskou minoritou a českou majoritou. Nezbývá než toto pochopení dalším působením prohlubovat a přivádět k němu další členy naší společnosti. Jelikož jsme škola, které vede své studenty k respektu a toleranci odlišností a snaží se být multikulturní, budeme podobné snahy našich „dětí“ nadále podporovat. Nezbývá než konstatovat, že i projekty realizované studenty, mnohdy podle práva ještě dětmi, mohou mít velmi pozitivní vliv na dění v celé společnosti.

Mgr. Marcela Rudolfová

koordinátora projektu SŠDVS

Fotogalerie:

Starší články

 

NAHORU TISK

 


WWW stránky splňují požadavky evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).