09.01.2022

Kritéria přijetí na SŠDVS určených školou k přijímacímu řízení pro školní rok 2022/2023  informace formát pdf.

Zobrazit celý článek

09.01.2022

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 - informace formát pdf Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok  2022/2023 Ředitelka Střední školy diplomacie a veřejné správy s.r.o, A. Jiráska, 1887 Most, vyhlašuje  v souladu s §60 odst. 1 školského zákona 1. kolo přijímacího řízení.

Zobrazit celý článek

06.01.2022

https://maturita.cermat.cz/aktuality/aktualita/457-ministerstvo-stanovilo-casovy-rozvrh-didaktickych-testu-spolecne-casti

Zobrazit celý článek

Facebook


Výzva koronavir

OPATŘENÍ proti šíření nákazy koronavirem Ředitelka školy vyhlašuje níže uvedené opatření proti šíření nákazy koronavirem. Všichni žáci, učitelé, nepedagogičtí zaměstnanci jsou povinni respektovat všechny pokyny, nařízení i doporučení vydaná Vládou ČR, Ministerstvem zdravotnictví, Státním zdravotním ústavem, Krajskými hygienickými stanicemi a ředitelem školy. Všichni žáci a zaměstnanci, kteří se vracejí z oblastí zasažených koronavirem, musí po příjezdu zůstat doma a TELEFONICKY kontaktovat svého lékaře nebo hygienickou stanici ve svém kraji. Lékař, nebo epidemiolog příslušné hygienické stanice pak rozhodne o dalším postupu. Vzhledem k tomu, že se epidemiologická situace v Evropě i ve světě může rychle měnit, je nezbytné, aby si rodiče žáků, žáci a zaměstnavatelé ověřili, zda je daná oblast koronovirem zasažena. Zletilí žáci, zákonní zástupci nezletilých žáků a zaměstnanci odpovídají za porušení stanovených opatření proti šíření nákazy. V Mostě 2. března 2020 Mgr. Vladimíra Ilievová ředitelka školy tel.777 576 590 Jak se chránit? • dodržovat zásady respirační hygieny, často mýt ruce mýdlem a vodou, • pokud možno, vyhýbat se kontaktu s osobou, která jeví příznaky onemocnění dýchacích cest • používat dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem, • nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí, • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou (kapénky se pak mohou přenést dál) a používat ústenku tak, aby omezili možnost přenosu nákazy na okolí. Kontakty: • Infolinka Státního zdravotního ústavu pro kohokoliv, kdo se potřebuje poradit v souvislosti s koronavirem, je k dispozici denně na čísle: 724 810 106 a 725 191 367 • Příslušný praktický lékař pro děti a dospělé

Starší články

 

NAHORU TISK

 


WWW stránky splňují požadavky evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).