20.09.2020

MŠMT jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021

Zobrazit celý článek

11.09.2020

Manuál k provozu škol od září 2020/2021 - pokyn MŠMT

Zobrazit celý článek

01.09.2020

Imatrikulace 01.09.2020

Zobrazit celý článek

Facebook


Covid

Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o.


COVID 19 - Informace, směrnice, manuály, doporučení - 2020/2021

PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19

Vážení rodiče, studenti a studentky, pedagogický sbore,

nově na wwwssdvs.eu přibylo tlačítko Covid. Budu vás zde informovat o aktuální situaci Covid 19 na škole. Věřím, že toto prostředí bude pro vás dostupné a že nebudu potřeba sem vkládat negativní zprávy.

Ilievová V. ředitelka školy - 20.8.2020

1. Manuál k provozu škol od září 2020/2021 - pokyn MŠMT

2. Manuál k provozu škol od září 2020/2021 - MŠMT - Aktualizace

3. SOUČASNĚ PLATNÝ POSTUP KHS


PRINCIPY, ZÁSADY a PRAVIDLA VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU NA SŠDVS s.r.o.


1. Kontakt na „koronalinku“ MŠMT: 234 811 111

Kontakty na Krajské hygienické stanice :

V případě mimořádné situace v souvislosti s onemocněním covid-19 škola nebo školské zařízení kontaktuje odbor hygieny dětí a mladistvých místně příslušné krajské hygienické stanice, tj. příslušné územní pracoviště, dle místa sídla školy nebo školského zařízení. Seznam kontaktů je uveden na webových stránkách krajských hygienických stanic.

- Koronavirus infolinka KHS ÚK :  +420 704 829 502 , Po - Pá: 7:00 - 17:00

- Koronavirus infolinka KHS Most : +420 477 755 460, 461 a 463

- Informační linka Ministerstva zdravotnictví : +420 224 972 222

- Linka COVID 19 : +420 1212

Krajské hygienická stanice Ústeckého kraje


2. ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM
ZDRAVOTNICTVÍ:

- Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.
- Skupinová izolace, event. sociální distance.
- Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na protiepidemických
  opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor.
- Opakovaná edukace

3.KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19

§ Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

§ Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky infekčního
onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy,
bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.).

4 . Preventivní opatření v rámci ochrany zdraví zaměstnanců SŠDV s.r.o. před nákazou Covid 19 + 

Příkaz ředitelky školy +Preventivní opatření v rámci ochrany zdraví zaměstnanců před nákazou Covid 19.

Ředitelka školy vydala vnitřní směrnici - 24.8.2020 - Označení dokumentu : Covid 19/01/08/2020.

5.Hygienická pravidla a standard úklidu na SŠDVS s.r.o. – Covid 1+ pravidla školní kantýny. 

Ředitelka školy vydala vnitřní směrnici - 24.8.2020 - Označení dokumentu : COVID 19/02 /08/2020.

6. Nařízení v rámci ochrany zdraví studentů SŠDV s.r.o. před nákazou Covid 19 + .

Ředitelka školy vydala nařízení - 1.9.2020 - Označení dokumentu Covid 19/03/09/2020

7. Nařízení ředitelky školy 4Preventivní opatření v rámci ochrany zdraví žáků a žákyň SŠDV s.r.o.

před nákazou Covid 19.

 

NAHORU TISK

 


WWW stránky splňují požadavky evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).