23.02.2021

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - 22.02.2021, učinné od 25.02.2021 !

Zobrazit celý článek

17.02.2021

MZ - Metodický_pokyn_HH_Nařízení_karantény od 12.2.2021

Zobrazit celý článek

17.02.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. ÚNORA2021 DO 28. ÚNORA 2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škola školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud (s výjimkou viz dále). Od 15. února 2021 je umožněno konání komis…

Zobrazit celý článek

Facebook


Covid

Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o.


COVID 19 - Informace, směrnice, manuály, doporučení - 2020/2021

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - 22.02.2021, učinné od 25.02.2021 !


MŠMT 14.2.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud (s výjimkou viz dále). Od 15. února 2021 je umožněno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích. Opravné a náhradní zkoušky se konají podle výroku II. opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021.

Rozvrh od 1.2.2021 - (modře označené hodiny jsou ASYNCHRONNÍ)

Rozvrh od 25.1.2021 - (modře označené hodiny jsou ASYNCHRONNÍ)


MŠMT 29.1.2021

MŠMT PŘEDSTAVILO DETAILY K MATURITÁM A ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

MŠMT : 14.1.2021

Časový rozvrh konání didaktických testů

MŠMT : 11.1.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 11.01.2021

MŠMT :  04.01.2021 

DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY K HODNOCENÍ NA VYSVĚDČENÍ ZA 1. POLOLETÍ

Opatření obecné povahy

MŠMT : 27.12.2020

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021

Průvodní dopis pana ministra

SŠDVS : 20.11.2020 - Nařízení ředitelky školy - COVID 20/11/2020 Měsíc /rok /2020

MŠMT : 19.11.2020 - Informace školám a školským zařízením - otevření od 25. a 30. 11.

MŠMT : 16.11.2020 Matice opatření PES v oblasti školství.


4) Dobrý den, milí studenti a studentky, vážení rodiče, kolegové a kolegyně, 

ráda bych vám poskytka souhrnnou zprávu o výuce od 30.12.

V týdnu od 30.11. - 4.12. vyučujeme prezenční formou čtvrté ročníky.

Od 7.12. do 11.12. - budou prezenční formou vyučovány třídy 1.A, 2.A, 3.A, 3.B,4.A, 4.B a 4.C. Pro tyto třídy platí rozvrh platný od 1.9.2020. TV se bude realizovat ve formě procházek, sebeobrana se učit bude, dle nařízení MVČR. Ostatní třídy zůstávají doma na distanční formě výuky.( u této formy odpadají 0. + 7. vyučovací hodiny, ale výuka probíhá dle platného rozvhu od 1.9.2020).

Od 14.12. do 18.12.- budou prezenční formou vyučovány třídy 1.B, 1.C, 2.B, 2.C, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C.Pro tyto třídy platí rozvrh platný od 1.9.2020. TV se bude realizovat ve formě procházek, sebeobrana se učit bude, dle nařízení MVČR. Ostatní třídy zůstávají doma na distanční formě výuky.( u této formy odpadají 0. + 7. vyučovací hodiny, ale výuka probíhá dle platného rozvhu od 1.9.2020).

4. ročníkům - matematikářům nabízím mimo dnešní  konzultace s p. Marinčákovou i možnost přijít do školy v sobotu 5.12. od 8:15 - 11:00 na matematickou konzultaci k p. Marinčákové, dále budete mít možnost konzultace v úterý 8.12. 6.vyučovací hodinu. Bude dobré, když se s p. Marinčákovou spojíte.

V sobotu 5.12. proběhne výuka třídy 3.ANS - AJ/MAT, AJ/MAT, AJ/MAT, ČJ, ČJ, ČJ, ostatní třídy nástavbového studia se budou učit distanční formou.

Přeji vám všem klidný předvánoční čas.

IL :-)

1.12.2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Platný rozvrh od 30.11. - 4.12.2020

Návrat maturantů do školy. (Pozn.: žlutě jsou vyznačené asynchronní hodiny).

Ing. Vladimíra Ilievová


 

Odlehčený rozvrh od 2.11. - prosím přečtěte si  PRAVIDLA !

1) Synchronní a asynchronní vyučování od 2.11.2020 - PRAVIDLA !

2) Rozvrh od 2.11. 2020


Distanční výuka - aktualizace k 14.10.2020


Nařízení KHS

omezení provozu škol a školských zařízení na území celého Ústeckého kraje od 5. 10. do 18. 10. 2020.

Přechod na distanční výuku od 5.10. do 18.10.2020


PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19

Vážení rodiče, studenti a studentky, pedagogický sbore,

nově na wwwssdvs.eu přibylo tlačítko Covid. Budu vás zde informovat o aktuální situaci Covid 19 na škole. Věřím, že toto prostředí bude pro vás dostupné a že nebudu potřeba sem vkládat negativní zprávy.

Ilievová V. ředitelka školy - 20.8.2020

1. Manuál k provozu škol od září 2020/2021 - pokyn MŠMT

2. Manuál k provozu škol od září 2020/2021 - MŠMT - Aktualizace

3. SOUČASNĚ PLATNÝ POSTUP KHS


PRINCIPY, ZÁSADY a PRAVIDLA VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU NA SŠDVS s.r.o.

PRAVIDLA DISTANČNÍ FORMY VÝUKY NA SSDVS s.r.o.


1. Kontakt na „koronalinku“ MŠMT: 234 811 111

Kontakty na Krajské hygienické stanice :

V případě mimořádné situace v souvislosti s onemocněním covid-19 škola nebo školské zařízení kontaktuje odbor hygieny dětí a mladistvých místně příslušné krajské hygienické stanice, tj. příslušné územní pracoviště, dle místa sídla školy nebo školského zařízení. Seznam kontaktů je uveden na webových stránkách krajských hygienických stanic.

- Koronavirus infolinka KHS ÚK :  +420 704 829 502 , Po - Pá: 7:00 - 17:00

- Koronavirus infolinka KHS Most : +420 477 755 460, 461 a 463

- Informační linka Ministerstva zdravotnictví : +420 224 972 222

- Linka COVID 19 : +420 1212

Krajské hygienická stanice Ústeckého kraje

Pokyny pro osoby s příznaky akutního respiračního onemocnění

Pokyny pro osoby, které byly v kontaktu s pozitivním případem

Odběrová místa covid Ústecký kraj k 1.9.2020


2. ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM
ZDRAVOTNICTVÍ:

- Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.
- Skupinová izolace, event. sociální distance.
- Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na protiepidemických
  opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor.
- Opakovaná edukace

3.KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19

§ Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

§ Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky infekčního
onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy,
bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.).

4 . Preventivní opatření v rámci ochrany zdraví zaměstnanců SŠDV s.r.o. před nákazou Covid 19 + 

Příkaz ředitelky školy +Preventivní opatření v rámci ochrany zdraví zaměstnanců před nákazou Covid 19.

Ředitelka školy vydala vnitřní směrnici - 24.8.2020 - Označení dokumentu : Covid 19/01/08/2020.

5.Hygienická pravidla a standard úklidu na SŠDVS s.r.o. – Covid 1+ pravidla školní kantýny. 

Ředitelka školy vydala vnitřní směrnici - 24.8.2020 - Označení dokumentu : COVID 19/02 /08/2020.

6. Nařízení v rámci ochrany zdraví studentů SŠDV s.r.o. před nákazou Covid 19 + .

Ředitelka školy vydala nařízení - 1.9.2020 - Označení dokumentu Covid 19/03/09/2020

7. Nařízení ředitelky školy 4Preventivní opatření v rámci ochrany zdraví žáků a žákyň SŠDV s.r.o.

před nákazou Covid 19.

 

NAHORU TISK

 


WWW stránky splňují požadavky evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).