15.04.2019

POZVÁNKA K PŘEVZETÍ ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ – 03.05.2019 OD 09:00 DO 16:00 HOD.

Zobrazit celý článek

05.04.2019

Přichází jaro a s ním další maturitní zkoušky !

Zobrazit celý článek

01.03.2019

SŠDVS pořádá s odborníky i kurzy sebeobrany.

Zobrazit celý článek

FacebookMZ jarní termín 2019

 Harmonogram maturit Jaro 2019


Sdělení MŠMT - MZ jarní termín 2019


Změna ŠZ Vyhláška 177

-----------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka text níže bude aktualizován dle pokynu MŠMT později!!!

POZOR UPOZORNĚNÍ : Dne 5. 12. jsem všem maturantům -  JARO 2019 odeslala do emailu elektronickou přihlášku. Přihlášku zkontrololujte a PROTOKOL vámi podepsaný odevzdejte nejpozději do 10.12. v sekretariátu školy.

IL

5.12. 2018


Pomalu se blíží jarní termín maturitních zkoušek 2018. Maturanti musí odevzdat řediteli školy nejpozději do 1. 12. 2018 vyplněnou a podepsanou přihlášku, kterou v nejbližší době obdrží od svého třídního učitele. Na webuwww.novamaturita.cz najdete podrobné informace k přihlašování žáků k maturitní zkoušce - jaro 2019. Dále zde maturanti najdou Maturitní kalendář 2019, tedy orientační kalendář s nejdůležitějšími termíny jarního zkušebního období maturitní zkoušky 2018. 
Důležitým termínem pro maturanty je 10.4. a 11. 4. 2019, to začíná písemná část společné maturity písemnou prací z českého jazyka a literatury (ČJL) a cizího jazyka. Písemné práce z ČJL budou opravovány a hodnoceny centrálně nezávislými hodnotiteli. Další písemné práce a didaktické testy budou pokračovat v termínu 2. - 9. 5. 2018. Nejzazší datum, dokdy musí MŠMT zveřejnit jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky pro jaro 2019 je datum 15. 1. 2019.


Organizace závěru školního roku a maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019

pro třídy 4.A, 4.B, 4.C, 3.AN 


Přihlášení ke společné části maturity:

 - od 11.11.2018 - 16.11.2018 -  vyplnění přihlášek k MZK

 - do 01.12.2018 – přihlášení k MZK v Cermatu

 - do 15.3.2019- odevzdání 20 vybraných literárních děl k MZK - český jazyk a literatura

 - 10.4.2019 - český jazyk a literatura písemná práce

- 11.4.2019 - pisemná práce státní část - aj, nj, rj

 - 8 .4. 2019 - praktická maturitní práce

 - 2.5. 2019 - 9.5. 2019 písemná státní část MZK

 - ústní část MZ profilová a státní - 20. 5.2019 - 31.5.2019

- přihlášení do systému zajistí škola na základě odevzdání tištěné přihlášky !  

  Již nelze dělat žádné změny !


Pedagogická rada k ukončení klasifikace pro 4. ročníky - duben 2018

Třída

Uzavření klasifikace

Klasifikační porada

pro 4.ročníky

Vydání vysvědčení

4.A - 4.B

24.4.2019 26.4.2019 30.4.2019

4.C

24.4.2019 26.4.2019 30.4.2019

3.AN

24.4.2019 26.4.2019 30.4.2019

Praktická zkouška z odborných předmětů:

 4.A - Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01

Písemná zkouška z Veřejné správy    

 4.B- 4.C - Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/01   

Písemná zkouška z Bezpečnostní přípravy a práva  

 3.AN – Ekonomika

                  Písemná zkouška z Ekonomiky a účetnictví


Státní MZK:  od 2.5.2019 - 6.5.2019  dle rozpisu Cermatu

Organizace profilové části a přípravného týdne:

Třída

Přípravný týden

Ústní část

4.A+4.B 

od 13.5.2019 20.5. - 24.5.2019

4.C

od 13.5.2019 27.5. - 31.5.2019

3.ANS

od 13.5.2019 27.5. - 31.5.2019

Pozn.: Údaje v tabulce jsou předběžné, budou se měnit dle počtu žáků připuštěných k maturitní zkoušce.

Předběžný termín slavnostního vyřazení maturantů je plánován v týdnu do 1.6.2019

dle zpracování vysvědčení.

Podzimní termín:

- SMZK

- profilová část

V Mostě, dne 1.9.2018   

Ing. Vladimíra Ilievová


Jednotné zkušební schéma zkoušek v jarním zkušebním období 2016

Sledujte NOVINKY na - www.novamaturita.cz !


Testy a zadáníZpůsob hodnocení


Katalogy požadavků ke zkouškám SČ MZ

 

NAHORU TISK

 


Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu