08.08.2022

Rozvrh školní rok 2022 / 2023

Zobrazit celý článek

05.08.2022

Organizace školního roku 2022/2023 Srpen 2022   22.08. – 31.08.2022   - Přípravné práce na nový školní rok, doklasifikace a opravné zkoušky Září 2022 1. ročníky návštěva Městské knihovny Most, schůzka VP s pracovníkem PPP 01.09.2022 - Zahájení školního roku - Slavnostní imatrikulace 1. ročníků: 1.A – od 08:30 do 09:10 hod. (LOCH) 1.B – o…

Zobrazit celý článek

20.07.2022

Poděkování za dar Střední škole diplomacie a veřejné správy v Mostě  - pdf.

Zobrazit celý článek

Facebook


Profilová část MZ

Rozhodnutí ředitelky o profilové zkoušce
Maturitní témata MZ jarní termín 2022 - povinné zkoušky


OBOR 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

Maturitní témata - Bezpečnostní příprava, kriminalistika a kriminologie

Maturitní témata  - Právo

Praktická zkouška - Písemná zkouška z bezp. přípravy a práva


OBOR 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Maturitní témata  - Veřejná správa

Maturitní témata - Právo

Praktická zkouška - Písemná zkouška z veřejné správy


Obor 64-41-L/51 Podnikání

Maturitní témata - Ekonomika

Praktická zkouška - Písemná zkouška z ekonomiky a účetnictví


Nepovinnou zkoušku může žák konat z matematiky nebo dalšího cizího jazyka.

Maturitní témata - Matematika - DS : VSČ a BPČ Matematika : KS

Maturitní tématacizí jazyk :  AJ

nepovinná zkouška pro všechny výše uvedené obory, ústní zkouška před maturitní komisí.


Školní seznam literárních děl  - základní úroveň

Kritéria hodnocení MZ :  Odborné - 1  /  ČJ a Lit. - 2  /  CJ - 3  - MZ jaro 2022

Katalog pomůcek  MZ :   Šk. r. 2021/2022

Interní předpis k hodnocení písemných prací z ČJE a CJ pro MZK 2022


Maturitní příprava - AJ/NJ - Slohové útvary

Maturitní příprava - ČJ - Slohové útvary


Seznam maturitních předmětů pro školní rok 2021/2022


Předpis k písemným pracím z českého jazyka a cizích jazyků


 V Mostě 1. 9. 2021


Rozpis_ústních_MZK_podzim_2022 - bude aktualizován !


WWW stránky splňují požadavky evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).

 

NAHORU TISK

 


WWW stránky splňují požadavky evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).