09.01.2022

Kritéria přijetí na SŠDVS určených školou k přijímacímu řízení pro školní rok 2022/2023  informace formát pdf.

Zobrazit celý článek

09.01.2022

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 - informace formát pdf Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok  2022/2023 Ředitelka Střední školy diplomacie a veřejné správy s.r.o, A. Jiráska, 1887 Most, vyhlašuje  v souladu s §60 odst. 1 školského zákona 1. kolo přijímacího řízení.

Zobrazit celý článek

06.01.2022

https://maturita.cermat.cz/aktuality/aktualita/457-ministerstvo-stanovilo-casovy-rozvrh-didaktickych-testu-spolecne-casti

Zobrazit celý článek

Facebook


Společná část MZ

          Logo 

foto
Maturitní témata MZ - jarní termín 2022


Poznámka :  Sledujte WEB školy, informace budou postupně aktualizování !

                 01.09.2021 , Ing. Vladimíra Ilievová, ředitelka školy


       Termíny MZ jaro 2022

1) Maturita jaro 2022  - denní studium

2) Maturita jaro 2022  - komb. studium

- Maturitní zkouška 2022 - CERMAT !


MZ z ČJ

Seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce - jarní termín 2022 - základní úroveň - 27.9.2021


MZ z AJ

Struktura společné (státní) maturitní zkoušky z anglického jazyka

Maturitní témata z AJ4.B-4.C_AV, 4.B-4.C_ČV , Bezpečnostně právní činnost

Maturitní témata z AJ : 4.A_AV,   4.A_ČV, Veřejnosprávní činnost

Maturitní témata z AJ : AVČV  - Podnikání - (3.A-NS)


MZ z NJ

Struktura společné (státní) maturitní zkoušky z německého jazyka

Maturitní témata z NJ - pro třídy : 4.A_VSČ, 4.B, 4.C_BPČ a 3.A-NS_KS


Zkušební předměty společné části MZK:

a) český jazyk a literatura - formou DT, PP a ústní forma před zkušební maturitní komisí

b) cizí jazyk, který si žák zvolí z nabídky stanovené prováděcím předpisem, žák může zvolit pouze takový jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem - formou DT, PP a ústní forma před zkušební maturitní komisí

c) matematika - formou DT

    -  Maturitní témata  - DS

    -  Maturitní témata  - NS

Žák se přihlásí k variantě b) nebo c).

Nepovinnou zkoušku si žáci mohou zvolit z matematiky a cizího jazyka.


MŠMT - 15.10.2020 :  Maturitní vyhláška

MŠMT - 29.1.2021 : DETAILY K MATURITÁM A ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM


WWW stránky splňují požadavky evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04). 

 

NAHORU TISK

 


WWW stránky splňují požadavky evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).