Společná část MZ

          Logo 

foto
Maturitní témata MZ - jarní termín 2021


MZ z ČJ

Seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce - základní úroveň


MZ z AJ

Struktura společné (státní) maturitní zkoušky z anglického jazyka

Maturitní témata z AJ - Bezpečnostně právní činnost - (4.C, 4.B)

Maturitní témata z AJ - Veřejnosprávní činnost - (4.A)

Maturitní témata z AJ - Podnikání - (3.A-NS)


MZ z NJ a RJ

Struktura společné (státní) maturitní zkoušky z německého jazyka

Maturitní témata z NJ - pro třídy : 4.A, 4.B, 4.C a 3.A-NS

Maturitní témata z RJ

Zkušební předměty společné části MZK:

a) český jazyk a literatura - formou DT, PP a ústní forma před zkušební maturitní komisí

b) cizí jazyk, který si žák zvolí z nabídky stanovené prováděcím předpisem, žák může zvolit pouze takový jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem - formou DT, PP a ústní forma před zkušební maturitní komisí

c) matematika - formou DT

    -  Maturitní témata  - DS

    -  Maturitní témata  - NS

Žák se přihlásí k variantě b) nebo c).

Nepovinnou zkoušku si žáci mohou zvolit z matematiky a cizího jazyka.


V Mostě 30.09.2020


WWW stránky splňují požadavky evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04). 

 

NAHORU TISK

 


WWW stránky splňují požadavky evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).