23.02.2021

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - 22.02.2021, učinné od 25.02.2021 !

Zobrazit celý článek

17.02.2021

MZ - Metodický_pokyn_HH_Nařízení_karantény od 12.2.2021

Zobrazit celý článek

17.02.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. ÚNORA2021 DO 28. ÚNORA 2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škola školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud (s výjimkou viz dále). Od 15. února 2021 je umožněno konání komis…

Zobrazit celý článek

Facebook


Společná část MZ

          Logo 

foto
Maturitní témata MZ - jarní termín 2021


Harmonogram  - Maturita jaro 2021


MŠMT - 15.10.2020 :  Maturitní vyhláška

MŠMT - 29.1.2021 : DETAILY K MATURITÁM A ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM


MZ z ČJ

Seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce - základní úroveň


MZ z AJ

Struktura společné (státní) maturitní zkoušky z anglického jazyka

Maturitní témata z AJ4.B-4.C_AV4.B-4.C_ČV , Bezpečnostně právní činnost

Maturitní témata z AJ : 4.A_AV,   4.A_ČV, Veřejnosprávní činnost

Maturitní témata z AJ : AVČV  - Podnikání - (3.A-NS)


MZ z NJ a RJ

Struktura společné (státní) maturitní zkoušky z německého jazyka

Maturitní témata z NJ - pro třídy : 4.A, 4.B, 4.C a 3.A-NS

Zkušební předměty společné části MZK:

a) český jazyk a literatura - formou DT, PP a ústní forma před zkušební maturitní komisí

b) cizí jazyk, který si žák zvolí z nabídky stanovené prováděcím předpisem, žák může zvolit pouze takový jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem - formou DT, PP a ústní forma před zkušební maturitní komisí

c) matematika - formou DT

    -  Maturitní témata  - DS

    -  Maturitní témata  - NS

Žák se přihlásí k variantě b) nebo c).

Nepovinnou zkoušku si žáci mohou zvolit z matematiky a cizího jazyka.


V Mostě 30.09.2020


WWW stránky splňují požadavky evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04). 

 

NAHORU TISK

 


WWW stránky splňují požadavky evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).