Elektronická přihláška

Vysvětlivky k tiskopisům  - nové přihlášky 2020/2021!!!

1/ Přihláška - Denní studium dle oborů
68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost, přihláška musí být potvrzena       lékařem

   Formát PDF

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

   Formát PDF


2/ Přihláška - Nástavbové studium - k přihlášce dodejte úředně ověřenou kopii výučního listu
Podnikání (dálkové) studium - (3 roky)

   Formát PDF

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NAHORU TISK

 


WWW stránky splňují požadavky evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).