28.02.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

Zobrazit celý článek

23.02.2021

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - 22.02.2021, učinné od 25.02.2021 !

Zobrazit celý článek

17.02.2021

MZ - Metodický_pokyn_HH_Nařízení_karantény od 12.2.2021

Zobrazit celý článek

Facebook


Kritéria přijetí


Kritéria přijetí na SŠDVS

určená školou k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022 – denní studium


1) Vyplnění online dotazníku k DOD (dnu otevřených dveří) zveřejněného na webu školy (ssdvs.cz) ve dnech : 30 bodů

14.10.2020

11.11.2020

16.12.2020

13.1.2021

3.2.2021

2) Hodnocení výsledků ze ZŠ                                 

a) 25 bodů - průměr 1. pololetí z předposledního ročníku ZŠ

b) 25 bodů - průměr 1. pololetí z posledního ročníku ZŠ

průměr

1. pololetí předposledního ročníku ZŠ

1. pololetí posledního ročníku ZŠ

Ø 1,00 – 1,50

25 bodů

25 bodů

Ø 1,51 – 1,80

20 bodů

20 bodů

Ø 1,81 – 2,00

15 bodů

15 bodů

Ø 2,01 – 2,10

10 bodů

10 bodů

>Ø 2,11

5 bodů

5 bodů

 

2.1) na ročníkových vysvědčeních nesmí být nedostatečná

3) Vykonání školní přijímací zkoušky dne 14.4.2021 v online prostředí distančním způsobem.

Test bude zveřejněn dne 14.4.2021 od 14:00 do 18:00 hodin. Je hodnocen 20 body. Test obsahuje základní učivo českého jazyka, matematiky a občanské výchovy.

Náhradní termín školní přijímací zkoušky je dne 15.4.2021 od 14:00 do 18:00 hod a to jen ze závažných důvodů a omluvou na termín 14.4.2021.

 4) Bodová hranice pro přijetí:

a) obor Veřejnosprávní činnost 100 bodů min. 60 bodů

b) obor Bezpečnostně právní činnost 100 bodů min. 60 bodů

5) Rozhodnutí ředitelky školy ze dne 11.1.2021 na základě Opatření obecné povahy č.j. MSMT-43073/2020-3 o tom, že se na SŠDVS s.r.o. pro školní rok 2021/2022 jednotná přijímací zkouška NEKONÁ. Rozhodnutí je přílohou kritérií přijetí.

6) Na základě Opatření obecné povahy č.j. MSMT-43073-2020-3 může ředitelka školy rozhodnout do 8.3.2021 o případném nekonání školní přijímací zkoušky, a to v případě, kdy počet uchazečů bude menší nebo roven počtu předpokládaných volných míst. Toto rozhodnutí uveřejní neprodleně ředitelka školy na webových stránkách školy a uchazečům o vzdělání sdělí emailem, telefonicky nejpozději do 19.3.2021.

7) Dne 28.4.2021 ředitelka školy ukončí hodnocení a zveřejní výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022. Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů bude zveřejněn pod registračními čísly na webu školy a na informační desce školy.

8) Dne 30.4.2021 bude předáno Rozhodnutí o přijetí (či nepřijetí) všem uchazečům o vzdělání. S přijatými uchazeči bude podepsána studijní smlouva a vyřízena potřebná administrativa.

9) Uchazeči o vzdělání mají podle školského zákona 10 pracovních dní od zveřejnění výsledků přijímacího řízení na odevzdání zápisového lístku dle § 60 odst. 6.


Kritéria přijetí pro školní rok 2021/2022 – denní studium - formát pdf. 


  Kritéria přijetí pro školní rok 2021/2022 – KS - formát pdf. 

 

NAHORU TISK

 


WWW stránky splňují požadavky evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).