09.01.2022

Kritéria přijetí na SŠDVS určených školou k přijímacímu řízení pro školní rok 2022/2023  informace formát pdf.

Zobrazit celý článek

09.01.2022

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 - informace formát pdf Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok  2022/2023 Ředitelka Střední školy diplomacie a veřejné správy s.r.o, A. Jiráska, 1887 Most, vyhlašuje  v souladu s §60 odst. 1 školského zákona 1. kolo přijímacího řízení.

Zobrazit celý článek

06.01.2022

https://maturita.cermat.cz/aktuality/aktualita/457-ministerstvo-stanovilo-casovy-rozvrh-didaktickych-testu-spolecne-casti

Zobrazit celý článek

Facebook


Kritéria přijetí


Kritéria přijetí na SŠDVS určených školou k přijímacímu řízení pro školní rok 2022/2023 

informace, formát pdf


Kritéria přijetí na SŠDVS určených školou k přijímacímu řízení

pro školní rok 2022 / 2023 – denní studium


1) Návštěva DOD a vyplnění dotazníku nebo vyplnění online dotazníku k DOD (den otevřených dveří) zveřejněného na webu školy (ssdvs.cz) ve dnech avizovaných na webu školy z důvodů covid 19:     

20 bodů

Dny otevřených dveří:

13.10.2021

10.11.2021

15.12.2021

12.1.2022

2.2.2022


2) Hodnocení výsledků ze ZŠ                                                                                                       20 bodů

a) 10 bodů - průměr 2. pololetí z předposledního ročníku ZŠ

b) 10 bodů - průměr 1. pololetí z posledního ročníku ZŠ

průměr

2. pololetí předposledního ročníku ZŠ

1. pololetí posledního ročníku ZŠ

Ø do 2,00

10 bodů

10 bodů

Ø do 2,20

7 bodů

7 bodů

Ø do 2,50

5 bodů

5 bodů

>Ø 2,50

1 bod

1 bod

2.1) na ročníkových vysvědčeních nesmí být nedostatečná – pokud je na vysvědčení uchazeč hodnocen nedostatečnou nesplnil podmínky přijímacího řízení a nemůže být přijat


 3) Hodnocení z jednotné přijímací zkoušky (přijímacích testů z ČJE a MAT)                     60 bodů

1. řádný termín 12.4.2022

2. řádný termín 13.4.2022

Přijímací test z ČJE, max. počet bodů z testu 50, tyto body budou poměrem převedeny na max. počet bodů 30.

Přijímací test z MAT, max. počet bodů z testu 50, tyto body budou poměrem převedeny na max. počet bodů 30.


4) Celkové bodová hranice pro přijetí:

a) obor Veřejnosprávní činnost 100 bodů min. 50 bodů

b) obor Bezpečnostně právní činnost 100 bodů min. 50 bodů


5) Dne 28.4.2022 budou zveřejněny výsledky jednotné přijímací zkoušky pro školní rok 2022/2023.

Do dvou dnů od zveřejnění výsledků JZS ředitelka školy zveřejní celkové výsledky přijímacího řízení.


6) Rozhodnutí o přijetí (či nepřijetí) bude předáno, první týden v květnu – termín bude upřesněn, všem uchazečům o vzdělání. S přijatými uchazeči bude podepsána studijní smlouva a vyřízena potřebná administrativa


7) Uchazeči o vzdělání mají podle školského zákona 10 pracovních dní od zveřejnění výsledků přijímacího řízení na odevzdání zápisového lístku dle § 60 odst. 6.


Ve školním roce 2022/2023 se rozhodla ředitelka školy přijmout maximálně 94 žáků v následujících oborech :

  1. 68-42-M/01   - Bezpečnostně právní činnost – 4. letý maturitní obor – denní- ukončeno MZK - na obor přijímáme 60 žáků,
  2. 68-43-M/01   - Veřejnosprávní činnost – 4. letý maturitní obor- denní – ukončený MZK - na obor přijímáme 24 žáků,
  3. 64-41-L/51    - Podnikání – 3. letý nástavbový obor – ukončený MZK - na obor přijímáme 10 žáků.

  

V Mostě, dne  7.1.2022                                                                     Ing. Vladimíra Ilievová

                                                                   ředitelka školy

 

NAHORU TISK

 


WWW stránky splňují požadavky evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).