13.10.2019

DofE Award Mezinarodní cena vévody z Edinburghu !

Zobrazit celý článek

30.09.2019

Kritéria hodnocení - přijímací řízení 2019/2020!

Zobrazit celý článek

07.09.2019

TERMÍNY KONZULTAČNÍCH HODIN A DOUČOVÁNÍ Z MATEMATIKY 2019/2020

Zobrazit celý článek

FacebookKritéria hodnocení

Přijímací řízení na SSDVS s.r.o – školní rok 2019 / 2020

Dny otevřených dveří ve školním roce 2019/2020

Návštěva DOD a pohovor s ředitelkou školy je jedno z kritérií přijetí na naší školu. 

1. DOD - 2.10. 2019 , 2.DOD - 6.11. 2019, 3. DOD - 11.12. 2019, 

4. DOD - 15.1. 2020, 5.DOD - 12.2.2020. DOD probíhají na škole vždy od 8:00 hod - 17:00 hod.

Těšíme se na Vás !

ředitelka školy , 03.09.2019Interní rozpis bodování u kritérií určených školou k přijímacímu řízení pro školní rok 2019/2020

1) Pohovor na DOD                  -  20 bodů - 3.10., 7.11., 12.12. 2019, 9.1., 6.2.,  2020

   a) 10 bodů - návštěva DOD

   b) 10 bodů - pohovor

2) Hodnocení výsledků ze ZŠ   -  20 bodů

     a) 10 bodů - průměr 2. pololetí z předposledního ročníku ZŠ

     b) 10 bodů - průměr 1. pololetí z posledního ročníku ZŠ

průměr

2. pololetí předposledního ročníku ZŠ

1. pololetí posledního ročníku ZŠ

celkem

Ø do 2,00

10 bodů

10 bodů

20 bodů

Ø do 2,20

7 bodů

7 bodů

14 bodů

Ø do 2,50

5 bodů

5 bodů

10 bodů

>Ø 2,50

1 bod

1 bod

2 body

 3) Hodnocení z přijímacích testů z ČJE a MAT   60 bodů

 4) Bodová hranice pro přijetí:

     a) obor Veřejnosprávní činnost 100 bodů,  min. 50 bodů

     b) obor Bezpečnostně právní činnost 100 bodů,  min. 50 bodů

     c) obor Ekonomika a podnikání 100 bodů,  min. 50 bodů

     d) na ročníkových vysvědčeních nesmí být nedostatečná

5) Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

     a) obor Veřejnosprávní činnost - 30 žáků

     b) obor Bezpečnostně právní činnost - 60 žáků

     c) obor Podnikání - nástavbový obor, podmínkou přijetí jso přijímací zkoušky a výuční list

   

V Mostě, dne 3.9.2019                                                                     Ing. Vladimíra Ilievová

                                                                                                            ředitelka školy

 

NAHORU TISK

 


Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu