11.08.2022

Rozvrh školní rok 2022 / 2023

Zobrazit celý článek

09.08.2022

PODZIMNÍ MATURITY 2022 PÍSEMNÉ PRÁCE          23.8.           - PP Anglický jazyk      - od 09:00 hod.                             - PP Německý jazyk     - od 09:00 hod.            24.8.           - Písemná maturitní zkouška  BEP,  Právo - od 08:00 hod.          25.8.           - PP Český jazyk          - od 09:00 hod.   DIDAKTICKÉ TESTY          1.9.             - DT z Českého jazyka …

Zobrazit celý článek

05.08.2022

Organizace školního roku 2022/2023 Srpen 2022   22.08. – 31.08.2022   - Přípravné práce na nový školní rok, doklasifikace a opravné zkoušky Září 2022 1. ročníky návštěva Městské knihovny Most, schůzka VP s pracovníkem PPP 01.09.2022 - Zahájení školního roku - Slavnostní imatrikulace 1. ročníků: 1.A – od 08:30 do 09:10 hod. (LOCH) 1.B – o…

Zobrazit celý článek

Facebook


Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2022 / 2023


MŠMT - MODEL JPZ V ROCE 2022


MŠMT - 05-01-2022 - ZKOUŠKY V RÁMCI 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - formát pdf


Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 - informace, formát pdf


Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok  2022/2023

Ředitelka Střední školy diplomacie a veřejné správy s.r.o, A. Jiráska, 1887 Most, vyhlašuje  v souladu s §60 odst. 1 školského zákona 1. kolo přijímacího řízení. Přijímací řízení se řídí vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

Ve školním roce 2022/2023 se rozhodla ředitelka školy přijmout maximálně 94 žáků v následujících oborech:

  1. 68-42-M/01   - Bezpečnostně právní činnost – 4. letý maturitní obor – denní- ukončeno MZK
  • na obor přijímáme 60 žáků
  1. 68-43-M/01   - Veřejnosprávní činnost – 4. letý maturitní obor- denní – ukončený MZK

                      – na obor přijímáme 24 žáků

  1. 64-41-L/51    - Podnikání – 3. letý nástavbový obor – ukončený MZK
  • na obor přijímáme 10 žáků

Uchazeči o studium na naší školu musí mít řádně ukončenou základní povinnou školní docházku. V termínu od 1.2.2022 – 1.3.2022 doručí do školy přihlášku ke studiu na střední škole.

Přihlášku ke studiu uchazeči – žákovi 9. třídy vydá ZŠ. Přihláška musí být potvrzena ředitelem ZŠ.

Přihlášky ke studiu bude osobně přijímat ředitelka školy dle harmonogramu, který bude zveřejněn na webu školy dne 24.1.2022. Upřednostňujeme osobní předání přihlášky v termínech, které budou 24.1.2022 zveřejněny na webu. Je samozřejmě možné přihlášky posílat i poštou. Upozorňuji na nový tiskopis přihlášky.

Uchazeč/ka se zákonným zástupcem doručí ředitelce školy přihlášku ke studiu do 1.3.2022. Přihláška do Bezpečnostně právního oboru musí být potvrzena lékařem.

  •  Dny otevřených dveří (DOD):

13.10.2021, 10.11.2021, 15.12.2021, 12.1.2022 a 2.2.2022

Pokud nelze z důvodu covid 19 a zákazu vstupu žáků a osob do školy možné pořádat Den otevřených dveří osobně tak jak je obvyklé. Prosím zájemce o studium na naší škole, aby vyplnili online dotazník, který je na našem webu www.ssdvs.cz na titulní straně. Dotazník bude zpřístupněn vždy v den DOD a nahradí pohovor s ředitelkou školy a zájemce tím splní jedno z kritérií přijetí na školu.

Online dotazník k DOD bude aktivní pouze v příslušný DOD, za podmínek určené ředitelkou školy !

Jakmile bude škola opět otevřena, nahradí se neuskutečněné DOD osobním setkáním (sledujte web školy).

  • Přijímání přihlášek ke studiu

Od 1.2.2022 do 1.3.2022 bude probíhat přijímání přihlášek ke studiu. Přihlášky přijímá osobně ředitelka školy. Rozpis dní a časů přijímání přihlášek bude zveřejněn na webu školy (www.ssdvs.cz) dne 24.1.2022. Přihlášky ke studiu vydává základní škola. Pokud se rozhodnete pro obor Bezpečnostně právní činnost, přihlášku musí potvrdit lékař, s tím, že je uchazeč schopný studia (oboru).

3)    Od 2.3.2022 do 8.3.2022 přihlášky zpracovává naše škola.

4)    Počátkem dubna Vám odešleme e-mailem (uveden na přihlášce) pozvánku ke jednotné přijímací zkoušce (JZS).

5)    Termín konání jednotné přijímací zkoušky:

dne 12.4.2022 1. řádný termín JZS

dne 13.4.2022 2. řádný termín JZS

6)    Dne 28.4.2021 CERMAT zveřejní výsledky jednotné přijímací zkoušky, ředitelka školy pak do dvou dnů zveřejní celkové výsledky přijímacího řízení.

7)  Kritéria určená školou k přijímacímu řízení pro školní rok 2022/2023

7.1) Návštěva DOD nebo online dotazník k DOD - 20 bodů – osobní návštěva na DOD může být nahrazena z důvodů zákazu vstupu třetích osob do školy online dotazníkem, zpřístupněným vždy v den DOD.

7.2) Hodnocení výsledků ze ZŠ - 20 bodů (a) 10 bodů - průměr 2. pololetí z předposledního ročníku ZŠ, b) 10 bodů - průměr 1. pololetí z posledního ročníku ZŠ)

průměr

2. pololetí předposledního ročníku ZŠ

1. pololetí posledního ročníku ZŠ

Ø do 2,00

10 bodů

10 bodů

Ø do 2,20

7 bodů

7 bodů

Ø do 2,50

5 bodů

5 bodů

>Ø 2,50

1 bod

1 bod

7.3) Vykonání jednotné přijímací zkoušky z ČJE a MAT - 60 bodů 

7.4) Bodová hranice pro přijetí:

a) obor Veřejnosprávní činnost 100 bodů min. 50 bodů

b) obor Bezpečnostně právní činnost 100 bodů min. 50 bodů

c) na ročníkových vysvědčeních nesmí být nedostatečná – pokud je na vysvědčení uchazeč hodnocen nedostatečnou nesplnil podmínky přijímacího řízení a nemůže být přijat

 

Pořadí přijatých žáků je dáno výsledným součtem bodů jednotlivých kritérií.

Výsledky JZS budou zveřejněny dne 28.4.2022 a celkové výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do dvou dnů od zveřejnění výsledků CERMATem, na webových stránkách a ve škole na vstupních dveřích do budovy školy.

Zasáhne-li do přijímacího řízení Vládní opatření, budou kritéria přijetí či termíny přizpůsobeny aktuální situaci.

 

Dne 7.1.2022                                                                                                 Ing. Vladimíra Ilievová

                                                                                                                              ředitelka školy

 

NAHORU TISK

 


WWW stránky splňují požadavky evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).