23.02.2021

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - 22.02.2021, učinné od 25.02.2021 !

Zobrazit celý článek

17.02.2021

MZ - Metodický_pokyn_HH_Nařízení_karantény od 12.2.2021

Zobrazit celý článek

17.02.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. ÚNORA2021 DO 28. ÚNORA 2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škola školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud (s výjimkou viz dále). Od 15. února 2021 je umožněno konání komis…

Zobrazit celý článek

Facebook


Přijímací řízení


Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022


PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK pro školní rok 2021 / 2022 - AKTUALIZACE ! 1.2.2021

Vážení žáci a rodiče,
 
od 1.2.2021 - 1.3. 2021 začínáme přijímat přihlášky ke studiu na naší střední škole ve školním roce 2021/2022.

Vzhledem ke zhoršeným epidemiologickým podmínkám trvá ZÁKAZ VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY třetím osobám. A proto i přes snahu osobního setkání se nemůžeme vidět.

Prosím, zkontrolujte si kontaktní údaje na přihlášce: doručovací adresu, tel. čísla, email zákonného zástupce a přihlášku buď vhoďte do schránky u budovy školy  nebo pošlete poštou na adresu školy A. Jiráska, 1887, 43401 Most.. Obratem vám na kontaktní adresu bude zasláno registrační číslo přihlášky – (číslo, pod kterým je vaše dcera/syn evidován/a) a další info.

Do 1.3.2021 se po přijetí vaší přihlášky pro vás nebude nic dít. Prosím, sledujte aktualizaci na www.ssdvs.cz . Aktualizace proběhne 5.3.2021. Školní přijímací zkouška se bude konat online, 14.4. v čase od 14:00 – 18:00 hod. V pozvánce k školní přijímací zkoušce, kterou vám odešlu 14 dní před konáním zkoušky, budou všechny náležitosti k připojení. ŠPZK bude obsahovat základ čj, mat a občanské výchovy.

Děkuji za pochopení a věřím, že v rámci ochrany zdraví vašeho a našeho,  je toto řešení proveditelné pro všechny zúčastněné.

Samozřejmě můžete kdykoli volat.

Ilievová V.

ředitelka školy

1.2.2021


Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok  2021/2022

Ředitelka Střední školy diplomacie a veřejné správy s.r.o, A. Jiráska, 1887 Most, vyhlašuje  v souladu s §60 odst. 1 školského zákona 1. kolo přijímacího řízení. Přijímací řízení se řídí vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů a Opatřením obecné povahy vydaném MŠMT č.j.: MSMT – 43073/2020-3, které vyvěsil ministr školství dne 5.1.2021.

Ve školním roce 2021/2022 se rozhodla ředitelka školy přijmout maximálně 80 žáků v následujících oborech:

  1. 68-42-M/01   - Bezpečnostně právní činnost – 4. letý maturitní obor – denní- ukončeno MZK
  • na obor přijímáme 50 žáků
  1. 68-43-M/01   - Veřejnosprávní činnost – 4. letý maturitní obor- denní – ukončený MZK

                      – na obor přijímáme 20 žáků

  1. 64-41-L/51    - Podnikání – 3. letý nástavbový obor – ukončený MZK
  • na obor přijímáme 10 žáků

Uchazeči o studium na naší školu musí mít řádně ukončenou základní povinnou školní docházku. V termínu od 1.2.2021 – 1.3.2021 doručí do školy přihlášku ke studiu na střední škole.

Přihlášku ke studiu uchazeči – žákovi 9. třídy vydá ZŠ. Přihláška musí být potvrzena ředitelem ZŠ.

Přihlášky ke studiu bude osobně přijímat ředitelka školy dle harmonogramu, který bude zveřejněn na webu školy dne 25.1.2021. Upřednostňuji osobní předání přihlášky v termínech, které budou 25.1.2021 zveřejněny na webu. Je samozřejmě možné přihlášky posílat i poštou. Upozorňuji na nový tiskopis přihlášky.

Uchazeč/ka se zákonným zástupcem doručí ředitelce školy přihlášku ke studiu do 1.3.2021. Přihláška do Bezpečnostně právního oboru musí být potvrzena lékařem.

 Dny otevřených dveří (DOD):

14.10.2020, 11.11.2020, 16.12.2020, 13.1.2021 a 3.2.2021

Z důvodu nouzového stavu a zákazu vstupu žáků a osob do školy, není možné pořádat Den otevřených dveří osobně tak jak je obvyklé. Prosím zájemce o studium na naší škole, aby vyplnili online dotazník, který je na našem webu www.ssdvs.cz na titulní straně. Dotazník bude zpřístupněn vždy v den DOD a nahradí pohovor s ředitelkou školy a zájemce tím splní jedno z kritérií přijetí na školu.

Online dotazník k DOD bude aktivní pouze v příslušný DOD, za podmínek určené ředitelkou školy !

Jakmile bude škola opět otevřena, nahradí se neuskutečněné DOD osobním setkáním (sledujte web školy).

  • Přijímání přihlášek ke studiu

Od 1.2.2021 do 1.3.2021 bude probíhat přijímání přihlášek ke studiu. Přihlášky přijímá osobně ředitelka školy. Rozpis dní a časů přijímání přihlášek bude zveřejněn na webu školy (www.ssdvs.cz) dne 25.1.2021. Přihlášky ke studiu vydává základní škola. Pokud se rozhodnete pro obor Bezpečnostně právní činnost, přihlášku musí potvrdit lékař, s tím, že je uchazeč schopný studia (oboru).

3)    Od 2.3.2021 do 8.3.2021 přihlášky zpracovává naše škola.

4)    Rozhodnutí ředitelky školy o nekonání jednotné přijímací zkoušky ze dne 11.1.2021

5)    Počátkem dubna Vám odešleme e-mailem (uveden na přihlášce) pozvánku ke školní příjímací

       zkoušce.

6)    Termín konání školní přijímací zkoušky:      dne 14.4.2021 od 14:00 do 18:00 hod distanční

       formou v online prostředí

Náhradní termín školní přijímací zkoušky je dne 15.4.2021 od 14:00 do 18:00 hod a to jen ze závažných důvodů a omluvou na termín 14.4.2021.

7)    Dne 28.4.2021 škola zveřejní celkové výsledky přijímacího řízení.

8)  Kritéria určená školou k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022

8.1) Online dotazník k DOD - 30 bodů – osobní návštěva na DOD je nahrazena z důvodů nouzového

stavu a zákazu vstupu třetích osob do školy online dotazníkem, zpřístupněným vždy v den DOD

8.2) Hodnocení výsledků ze ZŠ - 50 bodů (a) 25 bodů - průměr 1. pololetí z předposledního ročníku ZŠ, b) 25 bodů - průměr 1. pololetí z posledního ročníku ZŠ)

průměr

1. pololetí předposledního ročníku ZŠ

1. pololetí posledního ročníku ZŠ

Ø 1,00 – 1,50

25 bodů

25 bodů

Ø 1,51 – 1,80

20 bodů

20 bodů

Ø 1,81 – 2,00

15 bodů

15 bodů

Ø 2,01 – 2,10

10 bodů

10 bodů

>Ø 2,11

5 bodů

5 bodů

8.3) Vykonání školní přijímací zkoušky dne 14.4.2021 v online prostředí distančním způsobem - 20 bodů

8.4) Bodová hranice pro přijetí:

a) obor Veřejnosprávní činnost 100 bodů min. 60 bodů

b) obor Bezpečnostně právní činnost 100 bodů min. 60 bodů

c) na ročníkových vysvědčeních nesmí být nedostatečná 

Pořadí přijatých žáků je dáno výsledným součtem bodů jednotlivých kritérií.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 28.4.2021 na webových stránkách a ve škole na vstupních dveřích do budovy školy.

Zasáhne-li do přijímacího řízení Vládní opatření, budou kritéria přijetí či termíny přizpůsobeny aktuální.

Dne 11.1.2021                                                                                              Ing. Vladimíra Ilievová

                                                                                                                              ředitelka školy


Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 – formát pdf.

 

NAHORU TISK

 


WWW stránky splňují požadavky evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).