26.03.2023

Cvičení SPJ ÚNL a SŠDVS Most - 7.03.2023 Video 1 - FB Video 2 - FB Video 3 - FB Video 4 - FB

Zobrazit celý článek

16.03.2023

V pátek 17.3.2023 bude do emailů odslána POZVÁNKA na přijímací zkoušku. ředitelka školy

Zobrazit celý článek

25.01.2023

Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o. Název projektu: Šablona na SŠDVSRegistrační číslo: CZ.02.02.03/00/22_003/0002192Termín realizace: 1.2.2023 – 30.6.2025Realizátor: Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o. Plakát - pdf formát Pro více info klikni zde !

Zobrazit celý článek

Facebook


Kritéria přijetí

Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o.


Kritéria přijetí na SŠDVS určených školou k přijímacímu řízení

pro školní rok 2023/2024 – denní studium


1) Návštěva DOD ve dnech avizovaných na webu školy (www.ssdvs.cz) : 20 bodů

Dny otevřených dveří:       5.10.2022 9.11.2022 7.12.2022  /  11.1.2023 1.2.2023


2) Hodnocení výsledků ze ZŠ : 20 bodů

 1. a) 10 bodů - průměr 2. pololetí z předposledního ročníku ZŠ
 2. b) 10 bodů - průměr 1. pololetí z posledního ročníku ZŠ

Hodnocení pololetí

Ø do 1,50        10 bodů + 10 bodů

Ø do 2,00          7 bodů +   7 bodů

Ø do 2,30          5 bodů +   5 bodů

> 2,31               1 bod   +   1 bod

Na ročníkových vysvědčeních nesmí být nedostatečná – pokud je na vysvědčení uchazeče hodnocení nedostatečnou nesplnil tak podmínky přijímacího řízení a nemůže být přijat.


3) Hodnocení z jednotné přijímací zkoušky (přijímacích testů z ČJE a MAT) – 60 bodů

 1. řádný termín 13.4.2023
 2. řádný termín 14.4.2023

Přijímací test z ČJE, max. počet bodů z testu 50, tyto body budou poměrem převedeny na max. počet bodů 30.

Přijímací test z MAT, max. počet bodů z testu 50, tyto body budou poměrem převedeny na max. počet bodů 30.


4) Celkové bodová hranice pro přijetí:

 1. a) obor Veřejnosprávní činnost 100 bodů            min. 50 bodů
 2. b) obor Bezpečnostně právní činnost 100 bodů   min. 50 bodů

5) Dne 28.4.2023 budou zveřejněny výsledky jednotné přijímací zkoušky pro školní rok 2023/2024.

Do dvou dnů od zveřejnění výsledků JZS ředitelka školy zveřejní celkové výsledky přijímacího řízení.


6) Rozhodnutí o přijetí (či nepřijetí) bude předáno, první týden v květnu – termín bude upřesněn,

všem uchazečům o vzdělání. S přijatými uchazeči bude podepsána studijní smlouva a vyřízena

potřebná administrativa.


7) Uchazeči o vzdělání mají podle školského zákona 10 pracovních dní od zveřejnění výsledků

přijímacího řízení na odevzdání zápisového lístku dle § 60 odst. 6.


8) Doplnění kritérií pro uchazeče z Ukrajiny dle Opatření obecné povahy č.j. MSMT-

29772/2022-1 zveřejněného MŠMT dne 27.10.2022 (týká se cizinců, kterým byla v ČR

poskytnuta DOČASNÁ OCHRANA, kterou je nutné doložit):

 • na žádost uchazeče se promíjí přijímací zkouška z českého jazyka
 • na žádost uchazeče muže konat test z matematiky v ukrajinském jazyce
 • dokumenty o vzdělání mohou být nahrazeny čestným prohlášením
 • doložení poskytnutí dočasné ochrany v ČR
 • pro všechny uchazeče cizince je školní zkouška v češtině navýšena o 25% času + povolení překladového slovníku (zajistí si uchazeč sám)

8.1) U uchazeče, který podle § 20 odst. 4 školského zákona nekoná zkoušku z ČJL, ověří škola

rozhovorem znalost českého jazyka nezbytnou pro vzdělávání.

 • Rozhovor se bude konat v termínu pro konání přijímacích zkoušek, tedy v době, kdy

ostatní uchazeči konají JPZ z českého jazyka.

 • Výsledkem konání rozhovoru je stanovisko ano/ne.
 • Pokud je výsledkem ano, uchazeč splnil kritéria příjímacího řízení a přistupuje se

k redukovanému hodnocení.

 • Pokud je výsledkem ne, uchazeč kritéria nesplnil a není z důvodu nesplnění kritérií přijat.

Ve školním roce 2023/2024 se rozhodla ředitelka školy přijmout maximálně 101 žáků v následujících oborech:

 1. 68-42-M/01 - Bezpečnostně právní činnost – 4. letý maturitní obor – denní- ukončeno

MZK - na obor přijímáme 59 žáků

       2. 68-43-M/01 - Veřejnosprávní činnost – 4. letý maturitní obor- denní – ukončený MZK -

na obor přijímáme 23 žáků

       3. 64-41-L/51 - Podnikání – 3. letý nástavbový obor – ukončený MZK - na obor přijímáme 19 žáků

1.1.2023       

Ing. Vladimíra Ilievová

ředitelka školy

pdf formát

 

NAHORU TISK

 


WWW stránky splňují požadavky evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).