26.03.2023

Cvičení SPJ ÚNL a SŠDVS Most - 7.03.2023 Video 1 - FB Video 2 - FB Video 3 - FB Video 4 - FB

Zobrazit celý článek

16.03.2023

V pátek 17.3.2023 bude do emailů odslána POZVÁNKA na přijímací zkoušku. ředitelka školy

Zobrazit celý článek

25.01.2023

Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o. Název projektu: Šablona na SŠDVSRegistrační číslo: CZ.02.02.03/00/22_003/0002192Termín realizace: 1.2.2023 – 30.6.2025Realizátor: Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o. Plakát - pdf formát Pro více info klikni zde !

Zobrazit celý článek

Facebook


Přijímací řízení

Často kladené otázky

1. KDE OBDRŽÍM PŘIHLÁŠKU K PŘIJETÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLU?

Formulář přihlášky může poskytnout ZŠ, popř. je možné ji stáhnout na webu MŠMT:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

2. JE NUTNÉ BAREVNÉ VYTIŠTĚNÍ PŘIHLÁŠKY K PŘIJETÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLU?

Barevné vytištění není podmínkou.

3. NA KOLIK STŘEDNÍCH ŠKOL SE MOHU PŘIHLÁSIT  V 1. KOLE?

Můžete podat až 2 přihlášky (2 střední školy bez talentových zkoušek). Při vyplňování přihlášky se uvádí na obou tiskopisech stejné pořadí škol, oborů a termínů.

4. UVÁDÍM TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA PŘIHLÁŠCE?

Ne.

5. JE POŘADÍ ŠKOL V PŘIHLÁŠCE ZÁVAZNÉ? 

Není.

6. MUSÍ BÝT LÉKAŘSKÝ POSUDEK V PŘÍLOZE NEBO MUSÍ BÝT POTVRZENÍ NA PŘIHLÁŠCE?

Potvrzení může být na přihlášce nebo přílohou, nicméně musí obsahovat kód oboru. U Bezpečnostně právního oboru je povinnost potvrzení přihlášky lékařem.

7. NA KOLIK STŘEDNÍCH ŠKOL SE MOHU PŘIHLÁSIT V 2. KOLE?

Počet přihlášek není omezen.

8. JAK SE DOZVÍM, ŽE MNOU ZASLANÁ PŘIHLÁŠKA BYLA ŠKOLOU PŘIJATA?

V případě podání přihlášky poštou, doporučujeme sjednat si službu informování o dodání pomocí SMS, zaslání doporučeně: 

https://www.ceskaposta.cz/sluzby/psani/cr/doporucene-psani

Pokud podáte přihlášku osobně, obdržíte potvrzení o převzetí přihlášky od ředitelky školy. Upřednostňujeme osobní předání přihlášku v termínu, který ředitelka školy zveřejní 24.1.2023 na webu školy.

9. JE VÝHODNĚJŠÍ VOLIT AŽ DRUHÝ TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY, I KDYŽ CHCI K VÁM?

V současné době již toto není rozhodující. Z obou termínů přijímacích zkoušek nám předávají nejlepší výsledky z ČJ a M (i když zkoušky byly vykonány v jiné škole). Není proto nutné dávat jiný termín oproti prioritě vybrané školy. 

10. KDE SE DOZVÍM, CO SI MÁM VZÍT S SEBOU NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU?

14 dní před termínem přijímací zkoušky vám poštou zašleme Pozvánku k přijímací zkoušce, kde budou uvedeny veškeré důležité informace

k přijímací zkoušce, např. kdy a kde se bude konat, co s sebou, apod.. POZVÁNKU NEVYHAZUJTE, budete ji potřebovat i pro zjištění výsledků.

11. JAK SE DOZVÍM VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY?

V Pozvánce k přijímací zkoušce dostanete přiděleno ID, což je jedinečný kód pro uchazeče/přihlášku (tzn.. pokud jste k nám dali 2 přihlášky - budete mít 2 ID kódy). Výsledky  přijímací zkoušky jsou zveřejněny dle tohoto kódu.

12. BYL JSEM PŘIJAT, CO MÁM DĚLAT DÁL?

Do 10-ti dní jste povinen dodat Zápisový lístek, jestliže tak neučiníte, vaše přijetí pozbývá platnost. 

13. JAK SE DOZVÍM, CO MNE ČEKÁ V ZÁŘÍ? 

Na webových stránkách bude uveden termín schůzky s rodiči nastupujících žáků - červen (obvykle druhá polovina června), kde budou upřesněny veškeré informace a požadavky ze strany školy. Zároveň budete mít možnost pokládat dotazy. 

ředitelka školy


Dny otevřených dveří (DOD):

05.10.2022 / 09.11.2022 / 07.12.2022 / 11.01.2023  / 01.02.2023 


Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok  2023 / 2024

Ředitelka Střední školy diplomacie a veřejné správy s.r.o, A. Jiráska, 1887 Most, vyhlašuje  v souladu s §60 odst. 1 školského zákona 1. kolo přijímacího řízení. Přijímací řízení se řídí vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

Ve školním roce 2023/2024 se rozhodla ředitelka školy přijmout maximálně 101 žáků v následujících oborech:

68-42-M/01   - Bezpečnostně právní činnost – 4. letý maturitní obor – denní- ukončeno MZK

- na obor přijímáme 59 žáků

68-43-M/01   - Veřejnosprávní činnost – 4. letý maturitní obor- denní – ukončený MZK

- na obor přijímáme 23 žáků

64-41-L/51    - Podnikání – 3. letý nástavbový obor – ukončený MZK

- na obor přijímáme 19 žáků

Uchazeči o studium na naší školu musí mít řádně ukončenou základní povinnou školní docházku. V termínu od 1.2.2023– 1.3.2023 doručí do školy přihlášku ke studiu na střední škole, upřednostňuji osobní předání přihlášky a to z důvodu kontroly přijaté přihlášky.

Přihlášku ke studiu uchazeči – žákovi 9. třídy vydá ZŠ. Přihláška musí být potvrzena ředitelem ZŠ.

Přihlášky ke studiu bude osobně přijímat ředitelka školy dle harmonogramu, který bude zveřejněn na webu školy dne 24.1.2023. Upřednostňujeme osobní předání přihlášky v termínech, které budou 24.1.2023 zveřejněny na webu. Je samozřejmě možné přihlášky posílat i poštou. Upozorňuji na nový tiskopis přihlášky.

Uchazeč/ka se zákonným zástupcem doručí ředitelce školy přihlášku ke studiu do 1.3.2023. Přihláška do Bezpečnostně právního oboru musí být potvrzena lékařem.

Dny otevřených dveří (DOD):

Návštěva DOD je jedním z kritérií přijetí na školu : 05.10.2022 / 09.11.2022 / 07.12.2022 / 11.01.2023  / 01.02.2023 

Přijímání přihlášek ke studiu

Od 1.2.2023 do 1.3.2023 bude probíhat přijímání přihlášek ke studiu. Přihlášky přijímá osobně ředitelka školy. Rozpis dní a časů přijímání přihlášek bude zveřejněn na webu školy (www.ssdvs.cz) dne 24.1.2023. Přihlášky ke studiu vydává základní škola. Pokud se rozhodnete pro obor Bezpečnostně právní činnost, přihlášku musí potvrdit lékař, s tím, že je uchazeč schopný studia (oboru).

-    Od 2.3.2023  do 8.3.2023 přihlášky zpracovává naše škola.

-  Počátkem dubna Vám odešleme e-mailem (uveden na přihlášce) pozvánku k jednotné přijímací zkoušce (JZS).

Termín konání jednotné přijímací zkoušky:

dne 13.4.2023 1. řádný termín JZS

dne 14.4.2023 2. řádný termín JZS

6)    Dne 28.4.2023 CERMAT zveřejní výsledky jednotné přijímací zkoušky, ředitelka školy pak do dvou dnů zveřejní celkové výsledky přijímacího řízení.

(MŠMT - Centrum zpřístupní výsledky jednotné zkoušky školám nejpozději 28. dubna).

1. září 2022                                                                           Ing. Vladimíra Ilievová

                                                                                              ředitelka školy

 

NAHORU TISK

 


WWW stránky splňují požadavky evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).