06.11.2022

Akce  Sokrates 2022

Zobrazit celý článek

04.11.2022

MATURITNÍ ZKOUŠKA   -    školní rok 2022/2023 PŘIHLÁŠKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE 11.2022 – mezní termín pátek 11.11.2022 žáci s PUP – vyplnění po konzultaci s WE  VÝPIS PŘIHLÁŠKY – POTVRZENÍ od 12. do 20.12.2022 – kontrola PŘESNÝ ROZPIS DT bude uveřejněn do 1.2023 POZVÁNKY pozvánky na DT budou zaslány na přelomu ledna a února roku 2023 SEZNAM DĚL …

Zobrazit celý článek

25.10.2022

Leták 1. pomoc - pdf formát

Zobrazit celý článek

Facebook


Veřejnosprávní činnost

Chcete být úředníkem, žurnalistou, pracovat na úřadě, soudě či v diplomatických azahraničních službách? 

68-43-M/01   Specializace:

 • Diplomacie a mezinárodní vztahy.
 • Public relations a marketingová komunikace.
 • Právní specialista ve veřejné správě.
 • Informační technologie a programování ve veřejné správě.
 • Soudní úředník

Benefity školy – výhody 

Pro studenty 1. ročníku:

 • Prospěchové stipendium v průběhu studia
 • E-learningové přednášky a studijní materiál – testování formou e-learningu a moodle
 • Školní knihovna
 • Nadstandardní vybavení školy – střelnice, fitness
 • Možnost získat jazykové certifikáty – Cambridgské zkoušky
 • Od září 2014 možnost pokračovat v ročním jazykovém pomaturitním studiu
 • Od září 2014 možnost vysokoškolského bakalářského studia oboru bezpečnostně právní činnost
 • Neomezený přístup k internetu v celém prostoru školy

Proč studovat na diplomce ? 

 • Garance úspěšně zvládnuté maturitní zkoušky - vysoká úspěšnost při složení maturitní zkoušky
 • Kvalifikace a odbornost učitelů v  Vyučující z praxe v oblasti policie, kriminalistiky a práva
 • Harmonizační pobyty, lyžařský kurz, vodácko–turistický kurz, zahraniční výjezdy,
 • Pestrá nabídka akcí školy – studentské volby, soudní proces, pyrotechnici, anglické divadlo, imatrikulace, projektové dny
 • Školní a mimoškolní soutěže
 • Klub Cash flow aneb hrou k finanční gramotnosti
 • Projekty školy – Active Citizens – žáci školy učí žáky ze základních škol
 • Spolupráce s Městskou policií v Mostě, s Policií ČR, se ZŠ Zd. Matějíčka, Cambridge, Oxford, Vysokou školou evropských a regionálních studií (VŠERS), o.p.s. České Budějovice
 • Spolupráce s Vyšší policejní školou a Střední policejní školou MV v Holešově a  Ministerstvem vnitra ČR

Obor se specializuje na humanitní předměty, je vhodný pro ty, kteří chtějí studovat právo, veřejnou správu, politologii, zabývat se problematikou EU, public relations, diplomatickým protokolem. Cílem je, abyste dále pokračovali ve státní správě, případně studovali mezinárodní vztahy a jiné VŠ. Uchazeči mají při studiu v jednotlivých specializacích odborné předměty: diplomacie, diplomatický protokol, etika, politologie, Ústavní právo a státověda, Evropské právo, Česká republika a evropské dimenze, veřejná správa, evropská veřejná správa, evropské politické systémy, public relations, komunikace a komunikační dovednosti, reklama, Obchodní práva, sociální analýzy, elektronický marketing, marketing měst a obcí.

Veřejnosprávní činnost. Absolvent se uplatní v rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy jako referent státní správy nebo referent samosprávy. Zajišťuje odborné činnosti nebo ucelené agendy, např. v oblasti hospodaření s majetkem obce, vedení evidencí podle závazně platných předpisů, vedení agend správních a samosprávných komisí, práce související s vystavováním úředních dokladů, s určováním, vyměřováním a vybíráním dávek a poplatků, se správním řízením apod. Získané ekonomické a právní vzdělání mu umožní uplatnit se i v občanském sektoru.

Specializace:

a) Diplomatické služby a Public Relations. Absolvent studia bude připravován pro práci v úřadech a institucích veřejné správy (zejména státní správa a samospráva), na zastupitelských úřadech, konzulátech, obchodních zahraničních zastoupeních, v mezinárodních organizacích a institucích (se zvláštním zřetelem na EU a NATO), v peněžních ústavech, ve sdělovacích prostředcích, v útvarech Public Relations a v dalších subjektech. Tomuto bude odpovídat skladba profilových vyučovacích předmětů např.: rétorika, etika, estetika, psychologie, sociologie, společenský styk, politologie, ekonomika, světové hospodářství, mezinárodní vztahy, diplomacie protokolu, Public Relations, české a mezinárodní právo, jazyky.

b) Veřejná správa. Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven zajišťovat jako referent státní správy nebo referent samosprávy odborné činnosti nebo ucelené agendy v rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy, např. hospodaření s majetkem obce, vedení evidencí podle závažně platných předpisů, vedení agend správních a samosprávných komisí, výkon prací souvisejících s vystavováním úředních dokladů, určováním, vyměřováním a vybíráním dávek a poplatků, se správním řízením apod.

Absolvent najde uplatnění jako referent samosprávy na obecních, městských a magistrátních úřadech, či jako referent státní správy na územních, ústředních nebo jiných orgánech státní správy. Uplatnit se může i v občanském sektoru.

Profilovými předměty jsou: ekonomie, správní řízení, veřejná správa, mezinárodní politika, marketing obcí a měst, strukturální fondy EU, institucionální a správní výstavba EU, sociologie, politologie, diplomacie, jazykové znalosti, právní povědomí, komunikační dovednosti aj.

 

NAHORU TISK

 


WWW stránky splňují požadavky evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).