09.05.2021

MŠMT - Opatření obecné povahy k Přijímacím zkouškám - Č.J. : 4337/2021-8

Zobrazit celý článek

04.05.2021

Maturitní kalendář -> Cermat : Jaro - 2021

Zobrazit celý článek

04.05.2021

Přijímací řízení - pozvánka - aktualizace 20.4.2021 !

Zobrazit celý článek

Facebook


Dokumenty školy

ÚŘEDNÍ HODINY NA  SŠDVS VE šk. roce 2020/2021

Tabulka

Místo

Kontaktní osoba

Den

Hodina

Určeno pro

Kontakt

Sekretariát Bc. Jana Wernerová, DiS. po až pá 09:55 / 10:15 žáky

411 130 916

jana.wernerova@ssdvs.eu

Ředitelka školy Ing. Vladimíra Ilievová po až pá 13:00 / 14:00 veřejnost

411 130 918

reditelka@ssdvs.eu

Zástupce ředitelky školy Ing. Ivana Lotocká po až pá 13:00 / 14:00 veřejnost

411 130 916

ivana.lotocka@ssdvs.eu

Knihovna a sdílená knihovna po celé škole

Bc. Květoslava Bártlová

viz. niže

žáky a učitele

411 130 916

kvetoslava.bartlova@ssdvs.eu


 1. Školní řád - AKTUALIZACE 1.9.2020Příloha školního řádu - krizový plán školy
 2. Knihovní řád
 3. Žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu
 4. Žádost o uvolnění z tělesné výchovy
 5. Žádost o částečné uvolnění z důvodu mimořádného talentu
 6. Žádost o přestup
 7. Žádost o krátkodobé uvolnění z výuky
 8. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
  O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ
 9. MŠMT - Ochrana zdraví
 10. Osobní dotazník
 11. Koncepce rozvoje a řízení školy na období 2020-2024, zpracovala Ing. Vladimíra Ilievová (k nahlédnutí v sekretariátu školy).
 12. Žádost o vydání nového rozhodnutí

 ŠKOLNÍ KNIHOVNA                                                                                      Doučování MAT:

Mgr. Bc. Květoslava Bártlová                                                                         1.r. pá - 13:45 - 14:45 - Ma

Pro tento školní rok 2020/2021 budou výpůjční hodiny :                                  2.r. po 13:50 - 13:30  - Mar

Úterý                    12:00 – 14:30 h                                                                3.r. čt   13:45 - 14:30 - Ma

                                                                                                                   4.r. čt   13:45 - 14:30 - Ma

Pátek                    08:00 – 09:00 h

 • zapůjčení povinné četby
 • zapůjčení učebnic a slovníků
 • objednání a zapůjčení různých knih z Mostecké knihovny
 • k dispozici časopisy (české i cizojazyčné)

Ve veřejných prostorách naší školy fungují tzv. SDÍLENÉ KNIHOVNY. Budou to knihovny plné knížek, které budou určeny ke čtení nejen ve škole,ale i k zapůjčení domů. Po přečtení se knihy vrátí zpět do knihovny a slouží dalším čtenářům.


 1. Inspekční zpráva ČŠI

       1. GDPRŽádost - Souhlas se zpracováním osobních údajů

        Poznámka: 

- Žádost prosím stáhněte, vyplňte a podepište.

- Poskytnutí OÚ je zcela dobrovolné, v důsledku jejich neposkytnutí Vám nemůžeme v žádosti vyhovět.

- Vaše práva týkající se zpracováním OÚ naleznete zde.


Výrok auditora - naleznete v kanceláři školy - (GDPR) : 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,2020


S ohledem na obsah Výročních zpráv (VZ) v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů tzv. (GDPR). VZ SŠDVS od r. 2009 budou k nahlédnutí ve škole u ředitelky školy.


Darovací smlouva   -  formulář

 

NAHORU TISK

 


WWW stránky splňují požadavky evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).