21.05.2019

Pozvánka

Zobrazit celý článek

06.05.2019

Pedagogický sbor šk. rok. 2018 / 2019.

Zobrazit celý článek

06.05.2019

Přijímací řízení 2. kolo  na střední školu pro školní rok 2019/2020 a) kritéria hodnocení 2. kolo - VSČ b) kritéria hodnocení 2. kolo - KS 

Zobrazit celý článek

FacebookDokumenty školy

ÚŘEDNÍ HODINY NA  SŠDVS VE šk. roce 2018/2019

Místo

Kontaktní osoba

Den

Hodina

Určeno pro

Kontakt

Sekretariát Bc. Jana Wernerová, DiS. po až pá 09:55 / 10:15 žáky 411 130 916 jana.wernerova@ssdvs.eu
Ředitelka školy Ing. Vladimíra Ilievová po až pá 13:00 / 14:00 veřejnost 411 130 918 reditelka@ssdvs.eu
Zástupce ředitelky školy Ing. Ivana Lotocká po až pá 13:00 / 14:00 veřejnost 411 130 916 ivana.lotocka@ssdvs.eu

Knihovna

+

sdílená knihovna po celé škole

Bc. Květoslava Bártlová

úterý

pátek

10:00 - 12:00

12:00 / 14:00

žáky a učitele 411 130 916 kvetoslava.bartlova@ssdvs.eu

 1. Školní řád
 2. Žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu
 3. Žádost o uvolnění z tělesné výchovy
 4. Žádost o částečné uvolnění z důvodu mimořádného talentu
 5. Žádost o přestup
 6. Žádost o krátkodobé uvolnění z výuky

 ŠKOLNÍ KNIHOVNA

Mgr. Bc. Květoslava Bártlová

ÚTERÝ    10:00 – 12:00

PÁTEK     12:00 – 14:00

 • zapůjčení povinné četby
 • zapůjčení učebnic a slovníků
 • objednání a zapůjčení různých knih z Mostecké knihovny
 • k dispozici časopisy (české i cizojazyčné)

Od 10. 10. 2018 začínají ve veřejných prostorách naší školy fungovat tzv.

SDÍLENÉ KNIHOVNY. Budou to knihovny plné knížek, které budou určeny ke čtení nejen ve škole,

ale i k zapůjčení domů. Po přečtení se knihy vrátí zpět do knihovny a slouží dalším čtenářům.


 1. Inspekční zpráva ČŠI

       1. GDPRŽádost - Souhlas se zpracováním osobních údajů

        Poznámka: 

- Žádost prosím stáhněte, vyplňte a podepište.

- Poskytnutí OÚ je zcela dobrovolné, v důsledku jejich neposkytnutí Vám nemůžeme v žádosti vyhovět.

- Vaše práva týkající se zpracováním OÚ naleznete zde.


Výrok auditora - naleznete v kanceláři školy - GDPR :

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017


S ohledem na obsah Výročních zpráv (VZ) v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů tzv. (GDPR). VZ SŠDVS od r. 2009 budou k nahlédnutí ve škole u ředitelky školy.


Darovací smlouva

 

NAHORU TISK

 


Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu