16.03.2023

V pátek 17.3.2023 bude do emailů odslána POZVÁNKA na přijímací zkoušku. ředitelka školy

Zobrazit celý článek

25.01.2023

Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o. Název projektu: Šablona na SŠDVSRegistrační číslo: CZ.02.02.03/00/22_003/0002192Termín realizace: 1.2.2023 – 30.6.2025Realizátor: Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o. Plakát - pdf formát Pro více info klikni zde !

Zobrazit celý článek

16.01.2023

SŠDVS - Harmonogram – Maturita jaro 2023  MŠMT Společná část maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období 2023 uskuteční podle jednotného zkušebního schématu 2.– 4. května 2023.  V souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy urč…

Zobrazit celý článek

Facebook


Školská rada

Zápis z jednání Školské rady a další dokumenty k nahlédnutí v sekretariátu školy,  GDPR !


Zřizovací listina

Volební řád

Ve školním roce 2022/2023 se Školská rada sejde 5.10.2022 ve složení:

Předsedkyně ŠR - Petra Hronová - zástupkyně zákonných zástupců

Členové - Živko Iliev, Kamila Pálová

Program jednání Školské rady :

Program jednání Školské rady:

 

1)         Schválení výroční zprávy 2021/2022 o činnosti školy dle § 168 šk. zákona č. 561/2004 Sb.

2)         Schválení zprávy auditora za rok 2021 ze dne 8.7.2022.

3)         Seznámení s hodnocením školy a evaluací za školní rok 2021/2022.

4)         Projednání návrhu rozpočtu na další rok 2022/2023.

5)         Seznámení s maturitními tématy – společná a profilová část maturitní zkoušky 2022/2023.

6)         Seznámení s organizací školního roku 2022/2023.

7)         Seznámení s aktualizací Školního řádu platného od 1.9.2022

8)         Seznámení se energetickou směrnicí platné od 1.9.2022

9)         Seznámení s ročním plánem školy a strategií školy.

10)       Schválení benefitů školy

11)       Seznámení s přípravou školy na distanční formu výuky

12)       Diskuze k daným tématům

 

 

NAHORU TISK

 


WWW stránky splňují požadavky evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).