23.09.2022

Akce přežití  - Lesná 2022 - SŠDVS ! Video - přílet vrtulníku - 1 Video - přílet vrtulníku - 2

Zobrazit celý článek

22.09.2022

Užívání tabákových výrobků a nikotinových sáčků MŠMT - Strategie, koncepce, metodiky POSTUP POMOCI OHROŽENÉMU DÍTĚTI

Zobrazit celý článek

12.09.2022

Naše paní ředitelka byla zvolena občany města Most - Srdcařem města Mostu :-) Děkujeme:-) Video medailonek !

Zobrazit celý článek

Facebook


Školská rada

Zápis z jednání Školské rady a další dokumenty k nahlédnutí v sekretariátu školy,  GDPR !


Zřizovací listina

Volební řád

Ve školním roce 2022/2023 se Školská rada sejde 5.10.2022 ve složení:

Předsedkyně ŠR - Petra Hronová - zástupkyně zákonných zástupců

Členové - Živko Iliev, Kamila Pálová

Program jednání Školské rady :

Program jednání Školské rady:

 

1)         Schválení výroční zprávy 2021/2022 o činnosti školy dle § 168 šk. zákona č. 561/2004 Sb.

2)         Schválení zprávy auditora za rok 2021 ze dne 8.7.2022.

3)         Seznámení s hodnocením školy a evaluací za školní rok 2021/2022.

4)         Projednání návrhu rozpočtu na další rok 2022/2023.

5)         Seznámení s maturitními tématy – společná a profilová část maturitní zkoušky 2022/2023.

6)         Seznámení s organizací školního roku 2022/2023.

7)         Seznámení s aktualizací Školního řádu platného od 1.9.2022

8)         Seznámení se energetickou směrnicí platné od 1.9.2022

9)         Seznámení s ročním plánem školy a strategií školy.

10)       Schválení benefitů školy

11)       Seznámení s přípravou školy na distanční formu výuky

12)       Diskuze k daným tématům

 

 

NAHORU TISK

 


WWW stránky splňují požadavky evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).