06.02.2024

MŠMT - METODICKÉ DOPORUČENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY K PREVENCI A POSTIHU ZÁŠKOLÁCTVÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ Z VYUČOVÁNÍ

Zobrazit celý článek

03.02.2024

Provozní doba pro přijímání přihlášek je po - pá od 9:00 - 14.00 hod. Na našich webových stránkách jsme vám zprovoznili v přijímacím řízení tlačítko pro přihlášení do dipsy. ssdvs.cz ....... přijímací řízení ....... dipsy MŠMT a Cermat doporučují elektronické podání přihlášky Děkujeme za pochopení 1.2.2024 ředitelka školy

Zobrazit celý článek

26.01.2024

Video - Cermat k Přijímacímu řízení  2024 Kritéria přijetí na SŠDVS určených školou k PŘ pro školní rok 2024/2025 – DS Informační video ředitelky školy k Přijímacímu řízení  2024

Zobrazit celý článek

Facebook


Tvořením k pochopení a prevenci kriminality

26.12.2014 09:50

Mostecká městská část Chánov velmi často vzbuzuje u obyvatel, nejen Mostu, velké obavy. Proč a z čeho plynou tyto obavy, jsou vůbec opodstatněné? Odpověď na tuto otázku se snažíme najít spolu se svými studenty pomocí projektů, které jsou zaměřeny právě na obyvatele Chánova. Naše škola, Stření škola diplomacie a veřejné správy v Mostě, jich zde absolvovala již několik.

V současné době jsme se zaměřili na využití volného času, zvláště pak školních dětí. Naši studenti spolu se svou vyučující založili v rámci projektu prevence kriminality na chánovské základní škole tvořivou dílničku SLUNÍČKO. Vznikla tak velmi zajímavá součinnost a spolupráce, v jejímž rámci se děti a studenti vzájemně obohacují – romské děti si rozvíjí svou kreativitu, představivost a zručnost, studenti si cvičí schopnost empatie a poznávají romskou kulturu a mentalitu. V dílničce se scházíme v pravidelných intervalech, v minulém školním roce jedenkrát za 14 dní, o velkých prázdninách jsme se sešli hned čtyřikrát, od začátku školního roku pak každý čtvrtek odpoledne. Při vytváření jednotlivých výtvarných dílek se děti učí vzájemné komunikaci v rámci rozdílných kultur. Během dosavadních setkání se nám podařila téměř neuvěřitelná věc, nejenže jsme tamním dětem ukázali, že volný čas se dá využít smysluplněji a zábavněji než je pouze pobíhání a vymýšlení nezbedností mezi paneláky, ale naši studenti pochopili,  že v Chánově vyrůstají zrovna takové děti jako v Mostě. Děti, které mají stejné problémy a obavy, které si rády hrají a jsou vděčné za každou vstřícnost od okolí jako jejich mostečtí vrstevníci.

Na počátku tohoto projektu stála nejen nabídka projektů Magistrátu města Mostu a nápad „akční třídní“, jak s oblibou říkají zúčastnění studenti, ale také obavy z neznáma. Strach z odlišné kultury? Možná působil i haló efekt?

Během prvních setkání docházelo k vzájemnému „oťukávání“, které se později změnilo v milá setkávání, na něž se netěší jen romské děti, ale i naši studenti. Studentům se tak podařilo odstranit své počáteční předsudky a kromě splnění primárního cíle projektu – prevence kriminality – vystavěli pomyslnou cestičku vzájemného pochopení mezi romskou minoritou a českou majoritou. Nezbývá než toto pochopení dalším působením prohlubovat a přivádět k němu další členy naší společnosti. Jelikož jsme škola, které vede své studenty k respektu a toleranci odlišností a snaží se být multikulturní, budeme podobné snahy našich „dětí“ nadále podporovat. Nezbývá než konstatovat, že i projekty realizované studenty, mnohdy podle práva ještě dětmi, mohou mít velmi pozitivní vliv na dění v celé společnosti.

Mgr. Marcela Rudolfová

koordinátora projektu SŠDVS

Fotogalerie:

Starší články

 

NAHORU TISK

 


WWW stránky splňují požadavky evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).