13.06.2024

Základní informace žákům 1.ročníku šk.roku 2024 / 2025  1) 2.9.2024 od 8:30 – slavnostní imatrikulace studentů a studentek - zváni jsou i rodiče, doporučujeme formálnějsí oděv 1.A       8:30 až 9:10                 1.B       9:10 až 9:50                 1.C       9:50 až 10:30 2) Učebnice:      v září proběhne burza učebnic – od předešlého 1. a 2. ročníku  knihy si koupíte ve škole – při…

Zobrazit celý článek

14.05.2024

Výsledky přijímacího řízení 1. kolo - obor : 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost . 15.05.2024

Zobrazit celý článek

14.05.2024

Výsledky přijímacího řízení 1. kolo - obor : 68-42-M/01  Bezpečnostně právní činnost . 15.05.2024.

Zobrazit celý článek

Facebook


Home

Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o.

Naše krédo: "Žáci jsou smyslem naší práce, je naší povinností tuto práci zvládat a zajistit našim žákům kvalitní vzdělání založené na vstřícnosti, pochopení, odbornosti a partnerských vztazích".

Období dospívání, je pro člověka jedno z nejobtížnějších období lidského života.

Naše vize: 


Dovést mladého člověka na práh života dospělých připraveného a zoceleného tak, aby mohl čelit 

překážkám, které mu život dospělých připraví.


Naše cíle:

Student má chodit do školy rád a úspěšně odmaturovat. Absolvent by měl být konku renceschopný na trhu práce. Absolvent by měl uspět v přijímacím řízení na VŠ. Profesionalita, vysoké nároky na kvalitu pedagogického sboru, laskavost, vstřícnost, nekonfliktnost, spolupráce managementu - pedagogů – studentů – rodičů, zdravá škola, týmová spolupráce, nadstandardní přístup, loajalita, výjimečnost, nejmodernější výuka, výuka prostřednictvím výpočetní techniky - e-learnig, vstřícný a přátelský přístup ke studentům. Management školy, pedagogický sbor, studenti a rodiče jsou ti, kteří budou neustále usilovat o naplnění vize a cílů školy. Jsme školou, která má podporu MŠMT ČR, MV ČR, MZV ČR a Magistrátu města Mostu.


Zamyšlení ředitelky !

Sociální sítě – sociální heroin – co vy na to?

 Žijeme v době, kdy si snad všichni už uvědomujeme, že se nacházíme v chapadlech sociálních sítí. Ano, když budeme mít doma drogově závislého nebo třeba alkoholika, tak si na něj budou všichni ukazovat a nazývat ho "závislákem, feťákem, alkoholikem". U těchto lidí víme už dávno všichni, že jsou závislí a většina je odsuzuje. Ne každý si však uvědomuje, že "NĚCO BYLO příčinou jejich stavu". Nepřišlo to jen tak, prostě byli v určitou dobu na nesprávném místě, něco spustilo ten spínač závislosti, může to být genetická dědičnost a předpoklady výchova, společnost, velký nápor stresu, nízké sebevědomí, šikana …. a to vše, když se sejde, tak je to jako když zapálíte zápalný kabel a dojde k výbuchu, a je tady PROBLÉM – FEŤÁK, ALKOHOLIK a všichni pak koukají, co se děje.

Ale o tom nechci psát. Chci v takové paralele s výše napsaným ukázat nám všem, ale hlavně našim mladým lidem, aby si uvědomili, že sociální sítě jsou sociální heroin, který si dávkují pomalu, plíživě po kapkách. Za použití sociálních sítí Vás přece nikdo neodsoudí. Je to norma dnešních dní.

Milí moji mladí studenti. Zkuste se tyto prázdniny trochu věnovat nějaké knize o neurovědě.

Sociální sítě = sociální heroin. Jsou návykové, je to droga, která Vám způsobuje ZÁVISLOST, DEPRESE, ÚZKOST, ROZPAD PŘÁTELSTVÍ, ŠIKANU, KYBERŠIKANU, NIČÍ VZTAHY, NIČÍ KOMUNIKACI S RODIČI, PARTNEREM/KOU.

Až jednou budete rodiči, tak svým dětem také nebudete dávat drogy. Sociální sítě ničí v člověku ŠTĚSTÍ, které ve vás je a dává naopak prostor k ZÁVISLOSTI (která v nás všech podřimuje), k úzkosti, sebepoškozování, k depresím a sebevraždám. Člověk musí zůstat člověkem a ne otrokem paralelního světa v kyberprostoru. My starší máme tu výhodu, že si náš mozek již v dětství "vyšlapal cestičky" a vše propojil. U vás u mladých lidí, aniž byste si to uvědomovali, vám sociální sítě neumožňují prošlapat si svou cestu.  Když dáme malému dítěti možnost koukat na barevná světýlka v PC, mobilu, TV, tak se u něj v mozečku začne zvyšovat dávka dopaminu, který produkuje "TO ŠTĚŠTÍ!", ale zároveň se omezuje a snižuje schopnost sociální komunikace a začíná se pomalu vytrácet z člověka ta humánnost, lidskost a přebíráme "vlastnosti" PC, TV, mobilů, robotů. Trávíme hodně času na sociálních sítích a kolik času nám zbývá na komunikaci s rodiči, prarodiči, přáteli? Kolik času nám denně zbývá na vnímání REÁLNÉHO SVĚTA, skutečného života s pravými lidskými prožitky? Kolik času nám zbývá na učení, na vzdělávání, na nacházení NOVÉHO? Ztrácíme potřebu se učit, soustředit se, koncentrovat se.

Měli bychom si všichni uvědomit rizika technologií, (kterým se jen těžko vyhneme) a rizika sociálních sítí, (s čím můžeme individuálně pracovat).

V roce 2009, když se zakládala naše škola, jsem byla jediná škola v republice, která koupila všem svým studentům a studentkám notebooky. Škola byla prošpikována kabely, wifi a byla jsem ráda, že můžeme všem našim žákům poskytnou notebook. Nehledě na to, že pro nás to byla více než milionová investice. Po 3 letech  jsme od tohoto trendu odstoupili a kupujeme žákům knihy. Vím, že to naše děti neuchrání před tlakem sociálních sítí, musí chtít každý z vás se vymanit z kyberprostoru a sociálních sítí a co nejvíce omezit čas strávený na nějakém zařízení.

Nebylo mým cílem tady memorovat, nebo poukazovat na to, co všichni jistě víte, i já pracuji na PC několik hodin denně. Taková je doba, takové jsou požadavky, ale sociálním sítím se vyhnout umím. Nesmíme zapomínat na to, že mezilidské vztahy, mezilidská komunikace, schopnost komunikovat je dána člověku a všichni musíte pečovat o své zdraví, o svůj mozek, chránit ho a chránit si svou identitu.

Vy mladí žijete ve velkém tlaku sociálních sítí, technologií a přijali jste je jako NORMU tohoto světa. Nestačíte si uvědomovat tlaky marketingu, médií, trendů společnosti, úřadů, politiků, ale i učitelů. Zatím nikdo z nás neví, co způsobí sociální heroin v lidském mozku, ale v čase bude mít na dnešní mladou generaci drtivý dopad. Je potřeba připomínat nebezpečí sociálních sítí na všech úrovních, ne jen na úrovni vědců a neurovědy. Je potřeba tuto hrozbu připomínat všude tam, kde jen můžeme, doma, ve škole, s přáteli… prostě to vypnout.

Tak co? Jak si poradíte s tímhle prázdninovým úkolem? Co s tím každý z nás udělá? Doporučuji, abyste si každý z vás vytvořili písemní plán DETOXU před sociálními sítěmi.

Myslím na vás, doufám, že si užíváte prázdniny a máte se dobře.

Moc vás všechny zdravím.

Červenec 2020, IL :-)

 

NAHORU TISK

 


WWW stránky splňují požadavky evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).