03.10.2023

Desatero bezpečného chování v online světě !

Zobrazit celý článek

28.09.2023

SŠDVS - Přežití - Barbora - 2023 Hlavní video - 550 MB Další videa - 133 MB

Zobrazit celý článek

12.09.2023

Učebnice pro školní rok 2023-24

Zobrazit celý článek

Facebook


Elektronická přihláška

DOD - 2024/2025

4.10.2023, 8.11.2023, 6.12.2023

10.1.2024, 31.1.2024  vždy od 9:00 - 16:00 hod

návštěva DOD a pohovor je jedním z bodovaných kritérií  přijetí na naší školu

Vysvětlivky k tiskopisům  - nové přihlášky 2024/2025

1/ Přihláška - Denní studium dle oborů
68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost, přihláška musí být potvrzena       lékařem

Pro daný obor JE stanoveno zdravotní omezení, stanovené pro jednotlivé obory vzdělání podle přílohy č. 2 k Nařízení vládyč.211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (NV č. 211/2010 Sb.)

Přihlášku ke studiu JE potřeba potvrzovat lékařem.

   Formát PDF

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Pro daný obor NENÍ stanoveno zdravotní omezení, stanovené pro jednotlivé obory vzdělání podle přílohy č. 2 k Nařízení vládyč.211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (NV č. 211/2010 Sb.)

Přihlášku ke studiu NENÍ potřeba potvrzovat lékařem.

   Formát PDF


2/ Přihláška - Nástavbové studium - k přihlášce dodejte úředně ověřenou kopii výučního listu
Podnikání (dálkové) studium - (3 roky)

Pro daný obor NENÍ stanoveno zdravotní omezení, stanovené pro jednotlivé obory vzdělání podle přílohy č. 2 k Nařízení vládyč.211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (NV č. 211/2010 Sb.)

Přihlášku ke studiu NENÍ potřeba potvrzovat lékařem.

   Formát PDF

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NAHORU TISK

 


WWW stránky splňují požadavky evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).