Přijímací řízení pro šk. rok 2024-2025

MŠMT - Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2023/2024


Ve školním roce 2023 / 2024 dochází ke změně v přijímacím řízení na střední školy, podávání přihlášek  atd. Sledujte tento web, stránky MŠMT a CERMATU a vyžadujete info na svých kmenových ZŠ u svých výchovných poradců.


DOD 2023/2024 :

- 4.10.2023, 8.11.2023, 6.12.2023

- 10.1.2024, 31.1.2024 

vždy od 9:00 - 16:00 hod
návštěva DOD a pohovor je jedním z bodovaných kritérií  přijetí na naší školu !
1. září 2023                                                                        Vladimíra Ilievováředitelka školy

 

NAHORU TISK

 


WWW stránky splňují požadavky evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).