13.06.2024

Základní informace žákům 1.ročníku šk.roku 2024 / 2025  1) 2.9.2024 od 8:30 – slavnostní imatrikulace studentů a studentek - zváni jsou i rodiče, doporučujeme formálnějsí oděv 1.A       8:30 až 9:10                 1.B       9:10 až 9:50                 1.C       9:50 až 10:30 2) Učebnice:      v září proběhne burza učebnic – od předešlého 1. a 2. ročníku  knihy si koupíte ve škole – při…

Zobrazit celý článek

14.05.2024

Výsledky přijímacího řízení 1. kolo - obor : 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost . 15.05.2024

Zobrazit celý článek

14.05.2024

Výsledky přijímacího řízení 1. kolo - obor : 68-42-M/01  Bezpečnostně právní činnost . 15.05.2024.

Zobrazit celý článek

Facebook


Dokumenty školy

ÚŘEDNÍ HODINY NA  SŠDVS VE šk. roce 2022/2023

Prázdninový režim - 2. února 2024 - ŠKOLA UZAVŘENA

červenec 2023 - DOVOLENÁ (v naléhavých případech volejte 777576590)

od 1.8. 2023 budeme ve škole vždy od 8:00 - 12:00.

Tabulka

Místo

Kontaktní osoba

Den

Hodina

Určeno pro

Kontakt

Sekretariát Bc. Jana Wernerová, DiS. po až pá 09:55 / 10:15 žáky

411 130 916

jana.wernerova@ssdvs.eu

Ředitelka školy Ing. Vladimíra Ilievová po až pá 08:00 / 14:00 veřejnost

411 130 918

reditelka@ssdvs.eu

Zástupce ředitelky školy Ing. Ivana Lotocká po až pá 08:00 / 14:00 veřejnost

411 130 916

ivana.lotocka@ssdvs.eu

Zástupce ředitelky školy Ing. Hana Grusová po až pá 08:00 / 14:00 veřejnost

411 130 916

hana.grusova@ssdvs.eu

Knihovna a sdílená knihovna po celé škole

Bc. Květoslava Bártlová

viz. niže

žáky a učitele

411 130 916

kvetoslava.bartlova@ssdvs.eu

Info rodičům bude podáváno pravidelně emailovou korespondecí přes školu online.


 1. Školní řád - AKTUALIZACE 1.9.2022Příloha školního řádu - krizový plán školy
 2. OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ Z VYUČOVÁNÍ - MŠMT 
 3. Knihovní řád
 4. Žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu
 5. Žádost o uvolnění z tělesné výchovy
 6. Žádost o částečné uvolnění z důvodu mimořádného talentu
 7. Žádost o přestup
 8. Žádost o krátkodobé uvolnění z výuky
 9. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
  O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ
 10. MŠMT - Ochrana zdraví
 11. Osobní dotazník - denní studium
 12. Osobní dotazník - kombinované studium
 13. Koncepce rozvoje a řízení školy na období 2020-2024, zpracovala Ing. Vladimíra Ilievová (k nahlédnutí v sekretariátu školy).
 14. Žádost o vydání nového rozhodnutí
 15. Metodický pokyn k hlášení úrazu

 16. ŽÁDOST O VYSTAVENÍ STEJNOPISU (duplikátu) VYSVĚDČENÍ
 17. Provozní řády :  učebna  /   PC-učebna   /   tělocvična

 ŠKOLNÍ KNIHOVNA      2023 / 2024                                                                            

Mgr. Bc. Květoslava Bártlová   

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY

Pro tento školní rok budou výpůjční hodiny knihovny stanoveny takto:

Úterý                   09:00 – 13:30 h

Pátek                    12:00 – 14:30 h


Inspekční zpráva ČŠI


       GDPRŽádost - Souhlas se zpracováním osobních údajů

        Poznámka: 

- Žádost prosím stáhněte, vyplňte a podepište.

- Poskytnutí OÚ je zcela dobrovolné, v důsledku jejich neposkytnutí Vám nemůžeme v žádosti vyhovět.

- Vaše práva týkající se zpracováním OÚ naleznete zde.


Výrok auditora - naleznete v kanceláři školy - (GDPR) : 

Od roku 2009 do 2022.


Darovací smlouva   -  formulář


S ohledem na obsah Výročních zpráv (VZ) v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů tzv. (GDPR). VZ SŠDVS od r. 2009 budou k nahlédnutí ve škole u ředitelky školy.

 

NAHORU TISK

 


WWW stránky splňují požadavky evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).