13.06.2024

Základní informace žákům 1.ročníku šk.roku 2024 / 2025  1) 2.9.2024 od 8:30 – slavnostní imatrikulace studentů a studentek - zváni jsou i rodiče, doporučujeme formálnějsí oděv 1.A       8:30 až 9:10                 1.B       9:10 až 9:50                 1.C       9:50 až 10:30 2) Učebnice:      v září proběhne burza učebnic – od předešlého 1. a 2. ročníku  knihy si koupíte ve škole – při…

Zobrazit celý článek

14.05.2024

Výsledky přijímacího řízení 1. kolo - obor : 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost . 15.05.2024

Zobrazit celý článek

14.05.2024

Výsledky přijímacího řízení 1. kolo - obor : 68-42-M/01  Bezpečnostně právní činnost . 15.05.2024.

Zobrazit celý článek

Facebook


Metodik prevence

Foto  Jméno a příjmení Specializace Garance předmětů:
  Mgr. Martina Sulovari AJ   anglický jazyk

Malý průvodce (ne)násilnými vztahy

Informační leták


Licenční certifikát Drogy trohu jinak

Preventivní plány školy jsou uložené v sekretariátu školy.

Minimální preventivní plán 2023 / 2024

 
Obsahuje metodická doporučení a metodické pokyny v oblasti primární prevence rizikového chování schválená vedením MŠMT:  

Zásady přístupu k dětem, žákům, studentům s PAS v rámci vzdělávacího procesu

Metodické doporučení „Zásady přístupu k dětem, žákům, studentům s PAS v rámci vzdělávacího procesu“ bylo zpracováno na základě požadavku vyplývajícího z usnesení vlády ze dne 8. února 2016 č. 111, v rámci Podnětu k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra (dále jen „PAS“) a jejich rodin.

NÚV, sekce III ve spolupráci s krajskými koordinátory péče o žáky s poruchami autistického spektra, revidoval metodický materiál „Dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS ve školách a školských zařízeních za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany jejich zdraví. Nastavení systémové metodické podpory a práce s rodinou a školou či školským zařízením“, který byl dne 21. 3. 2017 schválen MŠMT, a je samostatnou přílohou č. 22 dokumentu MŠMT „Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže“ č. j.: 21291/2010-28.

Revidovaný materiál (metodické doporučení) „ Zásady přístupu k dětem, žákům, studentům s PAS v rámci vzdělávacího procesu“, obsahuje obecnou charakteristiku poruch autistického spektra, popis specifik v chování žáků s PAS. Součástí textu jsou také zásady při výchově a vzdělávání žáků s PAS a doporučený postup školy pro prevenci vzniku problémových situací u žáků s PAS.  Pozornost je věnována i informacím k zajištění bezpečnosti a zdraví v návaznosti na krizový plán. Text je doplněn přílohami, kde jsou uvedeny základní informace o koordinátorech pro autistické žáky v krajích a seznam organizací z oblasti sociálních služeb, které se v ČR zabývají péčí o žáky s PAS – dle jednotlivých krajů České republiky. Součástí příloh je také „Desatero pro školy aneb do školy poprvé přichází žák s PAS“ a „Desatero komunikace se žákem s PAS ve škole“, které mohou sloužit i jako samostatné dokumenty.

Cílem materiálu je metodická podpora pedagogických pracovníků při vzdělávání žáků s PAS. Materiál je k dispozici zde -

Zásady přístupu k dětem, žákům, studentům s PAS v rámci vzdělávacího procesu.docx

Pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků a vyloučení žáka nebo studenta k 1. 9. 2017:

Pomucka_k_nove_zakotvenym_pravum_a_povinnostem_pedagogickych_pracovniku_1.pdf Pomucka_k_nove_zakotvenym_pravum_a_povinnostem_pedagogickych_pracovniku_1.pdf

Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016)

Cílem metodického pokynu je pomoci porozumět školám a školským zařízením (dále jen „školám“) fenoménu šikany, možnostem, jak mu předcházet a jak na něj efektivně reagovat, pokud k jeho výskytu dojde. Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016) naleznete zde: Metodický_pokyn_2016.pdf

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28)

Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů (dále jen „žák“) ve školách a školských zařízeních vymezuje aktuální terminologii, která je v souladu s terminologií v zemích EU a začlenění prevence do školního vzdělávacího programu a školního řádu, popisuje jednotlivé instituce v systému prevence a úlohu pedagogického pracovníka, definuje školní preventivní program, doporučuje postupy škol a školských zařízení při výskytu rizikových forem chování dětí a mládeže.

Materiál a jednotlivé přílohy naleznete zde:

Metodicke_doporuceni_uvodni_cast.doc Metodicke_doporuceni_uvodni_cast.doc (128,00 KB)

Metodicke_doporuceni_uvodni_cast.docPříloha č. 1: Navykove_latky.docx

Priloha_2_Rizikove_chovani_v_doprave.doc Priloha_2_Rizikove_chovani_v_doprave.doc (69,50 KB)

Priloha_3_poruchy_prijmu_potravy.doc Priloha_3_poruchy_prijmu_potravy.doc (66,50 KB)

Priloha_3_poruchy_prijmu_potravy.docPříloha č. 4 Alkohol - příloha.doc.docx

Priloha_5_Syndrom_CAN.doc Priloha_5_Syndrom_CAN.doc (72,50 KB)

Priloha_6_Skolni_sikana_2020.doc Priloha_6_Skolni_sikana_2020.doc (244,50 KB) 

Priloha_c._7_Kybersikana_d.docx Priloha_c._7_Kybersikana_d.docx (76,16 KB)

Priloha_8_Homofobie.doc Priloha_8_Homofobie.doc (79,00 KB)

Priloha_9_Extremismus_rasismus_xenoffobie_antisemitismus.doc Priloha_9_Extremismus_rasismus_xenoffobie_antisemitismus.doc (72,50 KB)

 Priloha_c._10_Vandalismus.docx Priloha_c._10_Vandalismus.docx (46,97 KB)

 Priloha_c._11_Zaskolactvi.docx Priloha_c._11_Zaskolactvi.docx (63,36 KB)

Priloha_12_Kradeze.doc Priloha_12_Kradeze.doc (80,00 KB)

Pomucka_k_nove_zakotvenym_pravum_a_povinnostem_pedagogickych_pracovniku_1.pdfPriloha c. 13 Tabák aktualizováno 2022.pdf

Priloha_14_Krizove_situace_spojene_s_nasilim.doc Priloha_14_Krizove_situace_spojene_s_nasilim.doc (142,00 KB)

Priloha_15_Netolismus.doc Priloha_15_Netolismus.doc (74,50 KB)

Priloha_16_Sebeposkozovani.doc Priloha_16_Sebeposkozovani.doc (106,00 KB)

Priloha_17_Nova_nabozenska_hnuti.doc Priloha_17_Nova_nabozenska_hnuti.doc (141,50 KB)

Priloha_18_Riziikove_sexualni_chovani.doc Priloha_18_Riziikove_sexualni_chovani.doc (149,50 KB)

Priloha_19_Prislusnost_k_subkulturam.doc Priloha_19_Prislusnost_k_subkulturam.doc (96,50 KB)

Priloha_20_Domaci_nasili.doc Priloha_20_Domaci_nasili.doc (128,00 KB)

priloha_21_hazardni_hrani.docx Priloha_21_hazardni_hrani.docx (58,26 KB)

------

Vážení rodiče,


naše škola je příznivě hodnocena jak rodičovskou veřejností, tak i Českou školní inspekcí. Velmi si toho vážíme. Nicméně i ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi - rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence či ředitele školy). Využít lze také naši e-schránku důvěry, která je k dispozici na webových stránkách školy. Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit.

Ilievová

1.9.2022

 

NAHORU TISK

 


WWW stránky splňují požadavky evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).