13.06.2024

Základní informace žákům 1.ročníku šk.roku 2024 / 2025  1) 2.9.2024 od 8:30 – slavnostní imatrikulace studentů a studentek - zváni jsou i rodiče, doporučujeme formálnějsí oděv 1.A       8:30 až 9:10                 1.B       9:10 až 9:50                 1.C       9:50 až 10:30 2) Učebnice:      v září proběhne burza učebnic – od předešlého 1. a 2. ročníku  knihy si koupíte ve škole – při…

Zobrazit celý článek

14.05.2024

Výsledky přijímacího řízení 1. kolo - obor : 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost . 15.05.2024

Zobrazit celý článek

14.05.2024

Výsledky přijímacího řízení 1. kolo - obor : 68-42-M/01  Bezpečnostně právní činnost . 15.05.2024.

Zobrazit celý článek

Facebook


Školská rada

Zápis z jednání Školské rady a další dokumenty k nahlédnutí v sekretariátu školy,  GDPR !


Zřizovací listina

Volební řád

Ve školním roce 2022/2023 se Školská rada sejde 5.10.2022 ve složení:

Předsedkyně ŠR - Petra Hronová - zástupkyně zákonných zástupců

Členové - Živko Iliev, Kamila Pálová

Program jednání Školské rady :

Program jednání Školské rady:

 

1)         Schválení výroční zprávy 2021/2022 o činnosti školy dle § 168 šk. zákona č. 561/2004 Sb.

2)         Schválení zprávy auditora za rok 2021 ze dne 8.7.2022.

3)         Seznámení s hodnocením školy a evaluací za školní rok 2021/2022.

4)         Projednání návrhu rozpočtu na další rok 2022/2023.

5)         Seznámení s maturitními tématy – společná a profilová část maturitní zkoušky 2022/2023.

6)         Seznámení s organizací školního roku 2022/2023.

7)         Seznámení s aktualizací Školního řádu platného od 1.9.2022

8)         Seznámení se energetickou směrnicí platné od 1.9.2022

9)         Seznámení s ročním plánem školy a strategií školy.

10)       Schválení benefitů školy

11)       Seznámení s přípravou školy na distanční formu výuky

12)       Diskuze k daným tématům

 

 

NAHORU TISK

 


WWW stránky splňují požadavky evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).