06.02.2024

MŠMT - METODICKÉ DOPORUČENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY K PREVENCI A POSTIHU ZÁŠKOLÁCTVÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ Z VYUČOVÁNÍ

Zobrazit celý článek

03.02.2024

Provozní doba pro přijímání přihlášek je po - pá od 9:00 - 14.00 hod. Na našich webových stránkách jsme vám zprovoznili v přijímacím řízení tlačítko pro přihlášení do dipsy. ssdvs.cz ....... přijímací řízení ....... dipsy MŠMT a Cermat doporučují elektronické podání přihlášky Děkujeme za pochopení 1.2.2024 ředitelka školy

Zobrazit celý článek

26.01.2024

Video - Cermat k Přijímacímu řízení  2024 Kritéria přijetí na SŠDVS určených školou k PŘ pro školní rok 2024/2025 – DS Informační video ředitelky školy k Přijímacímu řízení  2024

Zobrazit celý článek

Facebook


Školská rada

Zápis z jednání Školské rady a další dokumenty k nahlédnutí v sekretariátu školy,  GDPR !


Zřizovací listina

Volební řád

Ve školním roce 2022/2023 se Školská rada sejde 5.10.2022 ve složení:

Předsedkyně ŠR - Petra Hronová - zástupkyně zákonných zástupců

Členové - Živko Iliev, Kamila Pálová

Program jednání Školské rady :

Program jednání Školské rady:

 

1)         Schválení výroční zprávy 2021/2022 o činnosti školy dle § 168 šk. zákona č. 561/2004 Sb.

2)         Schválení zprávy auditora za rok 2021 ze dne 8.7.2022.

3)         Seznámení s hodnocením školy a evaluací za školní rok 2021/2022.

4)         Projednání návrhu rozpočtu na další rok 2022/2023.

5)         Seznámení s maturitními tématy – společná a profilová část maturitní zkoušky 2022/2023.

6)         Seznámení s organizací školního roku 2022/2023.

7)         Seznámení s aktualizací Školního řádu platného od 1.9.2022

8)         Seznámení se energetickou směrnicí platné od 1.9.2022

9)         Seznámení s ročním plánem školy a strategií školy.

10)       Schválení benefitů školy

11)       Seznámení s přípravou školy na distanční formu výuky

12)       Diskuze k daným tématům

 

 

NAHORU TISK

 


WWW stránky splňují požadavky evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).