05.05.2022

Rozpis_ústních_MZK_jaro_2022

Zobrazit celý článek

21.03.2022

Časopis Diplomka ! http://www.ssdvs.cz/cz/aktuality/casopis-diplomka-2-1/

Zobrazit celý článek

19.03.2022

Informace pro ukrajinské občany na území ČR Střední školy a vyšší odborné školy V současné době střední a vyšší odborné školy postupují v souladu s ustanoveními školského zákona, o nezbytných legislativních úpravách jednáme. Jaká pravidla platí pro přijímání na střední školy? Ke střednímu vzdělávání mohu být přijímáni uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo získali stupeň zákla…

Zobrazit celý článek

Facebook


Novoroční přání !

01.03.2012 21:01

O Vánocích myslíme na ty, které máme rádi, a na ty, kteří si už s námi nesednou k štědrovečerní večeři. Právě toto období mi připomíná, jaké máme štěstí, že máme kolem sebe báječné lidi. Jsou to svátky pohody a vzácně nevšední. Můžeme mít spoustu přání, tužeb, snů, ale jen zdraví, štěstí, láska a přátelství dávají smysl našim dnům.
Z celého srdce vám všem přeji pokoj, mír, radost, spokojenost v čase vánočním, příjemné poslední chvíle roku 2011 a co nejšťastnější vstup do nového roku 2012. Na všechno zlé zapomeňte a do nového roku si odneste jen to nejkrásnější !
Prognózy a předpovědi nás varují před prohlubováním ekonomické krize a před tím, že to bude rok těžký a doba bude nelehká. My, co jsme nezažili válku, bídu, nouzi a utrpení, musíme oprášit vše, co je v nás dobré, pokoru, vděčnost, porozumnění, skromnost a základní hodnoty. Jen tak můžeme vykročit do nového roku 2012 odhodlaní a připravení na to, že pro nás všechny bude rok 2012 rokem lepším. Věřte v sílu své myšlenky a v sílu nás všech.
V novém roce se nenechme ovládat nepokojem, strachem či úzkostí. Daleko líp ať se nám všem žije s lidskou a duchovní zralostí. Všem nám tedy přeji, abychom se naučili v životě správně "číst". Také všem přeji, abychom všichni zanechávali v životech druhých co nejvíc pozitivních stop ..... je to to jediné, co po nás zůstane.

ŠŤASNÝ A ÚSPEŠNÝ ROK 2012 ! , :-)
Vladimíra Ilievová, ředitelka

Starší články

 

NAHORU TISK

 


WWW stránky splňují požadavky evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).