09.01.2022

Kritéria přijetí na SŠDVS určených školou k přijímacímu řízení pro školní rok 2022/2023  informace formát pdf.

Zobrazit celý článek

09.01.2022

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 - informace formát pdf Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok  2022/2023 Ředitelka Střední školy diplomacie a veřejné správy s.r.o, A. Jiráska, 1887 Most, vyhlašuje  v souladu s §60 odst. 1 školského zákona 1. kolo přijímacího řízení.

Zobrazit celý článek

06.01.2022

https://maturita.cermat.cz/aktuality/aktualita/457-ministerstvo-stanovilo-casovy-rozvrh-didaktickych-testu-spolecne-casti

Zobrazit celý článek

Facebook


Účast studentů v kurzu Forensic Science

Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o.


The Logo of the University of Leicester

University of Leicester — A Leading UK University

Účast studentů v kurzu Forensic Science and criminal justice 

V měsíci únoru a březnu 2016 (od 8. února do 20. března 2016) se studenti Bezpečnostně právního oboru, na bázi dobrovolného přihlášení, zúčastnili kursu s názvem Forensic Science and criminal justice (Forensní vědy a trestní právo). Kurz byl pořádán University of Leicecster prostřednictvím webového rozhraní futurelearn.

Kurz byl rozdělen do šesti týdnů. Každý z bloků byl zaměřen na specifické téma. Každé z témat bylo zakončeno testem. Hodnocení dílčích, týdenních testů, je pak základem pro celkové hodnocení absolventa v kurzu. Kurzem studenty provádí Dr. Lisa Smith – Senior Lecturer in Criminology, docent kriminologie, Dr. Jon Bond OBE - plasma physics, joined Northamptonshire Police in 1993 to head the force’s Forensic Science Department (zabýval se fyzikou plazmatu a vstoupil k Northamptonshirské policii v roce 1993 a působil v oddělení forensních věd). Účastníci mohou během absolvování kurzu čerpat informace z přednášek uvedených lektorů, které jsou zprostředkovány formou video a audio nahrávek. Rovněž je přiložen přepis přednášek v pdf souboru. Mimo poslechu zmíněných přednášek mají studenti možnost se aktivně účastnit komunikace ve studijním kruhu. Veškeré informační zdroje, přednášky, písemnosti a komunikace je vedena v anglickém jazyce.

  1. Týden – Introduction to the use of science in criminal investigation – Seznámení s využitím vědy při vyšetřování trestné činnosti
  2. Týden – The history of forensic science – Historie forensních věd
  3. Týden – Current debates about DNA databases – Současné diskuse o databázích DNA
  4. Týden – The CSI effect: Forensic science in the popular media – CSI efekt: Forensní věda v hromadných sdělovacích prostředcích
  5. Týden - Forensic science in the courtroom – Forensní věda v soudní síni
  6. Týden – The future of forensic science – Budoucnost forensních věd

Po skončení kurzu má absolvent nárok na certifikát dokládající absolvování kurzu. Certifikát je důkazem profesního rozvoje absolventa (CPD). Jde o formu dalšího vzdělávání.

Seznam účastníku kurzu:

Třída 2. C

- Lenka Bráborcová

- Dominik Muck

- Kateřina Uhlířová

Třída 2. B

- Martina Kunová

- Klára Mikolášková

- Michaela Reindlová

Třída 3. C

- Alena Hájková

- Jakub Kraus

Třída 4. C

- Tereza Gehlertová

 

V Mostě dne 31. března 2016,

Vypracoval:  Ing. David Petrlík

Starší články

 

NAHORU TISK

 


WWW stránky splňují požadavky evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).