05.11.2019

Zpráva o uplatnění absolventů BPČ, o spolupráci s PČR a odborné praxi k 1.11.2019

Zobrazit celý článek

29.10.2019

Základní odborná příprava policistů – absolventů oborů bezpečnostně právního zaměření Absolventi středních a vyšších odborných škol, kteří studovali ve skupině oborů 68 Právo, právní  a veřejnosprávní činnost – obor vzdělání 68-42-M/…, 68-42-N/...  (NV č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání) Bezpečnostně právní činnost, absolventi Policejní ak…

Zobrazit celý článek

13.10.2019

DofE Award Mezinarodní cena vévody z Edinburghu !

Zobrazit celý článek

Facebook100 let Československa

100 let vzniku Československa aneb Škola vypráví


Díla žáků ke 100 let vzniku Československa  (zip 3,5 MB)


Projekt „100 let Československa aneb Škola vypráví“

  1. Projektový den 27. února 2018

Rok 1918 – vznik republiky a její vývoj ve „zlatých“ 20. letech

 

Prvního projektového dne se zúčastní všechny třídy, dle následujícího rozvrhu. Každý ročník bude mít určen svůj konkrétní výstup. Všechny výstupy budou hodnoceny v konkrétních, nejbližších předmětech (dějepis, ZSV, český jazyk, zeměpis atp.) a současně zveřejňovány na oficiálních internetových stránkách, popřípadě nástěnkách, školy. Zároveň budou součástí výstupu pro velkou závěrečnou akci, která proběhne v říjnu tohoto roku.

Cílem nejsou pouze samotné výstupy, ale zpřístupnění dalších informací, které se „nevejdou do výuky“ a hlavně, co možná nejlepší, pochopení dané problematiky tak, aby si všichni uvědomovali obsah slov – svrchovanost, svoboda, demokracie – a nebrali je jako samozřejmost; nebo známé rčení, že se dějiny opakují.

 

Pozn. následující rozvrh může být ještě částečně poupraven, dle možností muzea, probíhá jednání.

 

VÝSTUPY:

  1. ročníky

Příběh ze života „obyčejného“ člověka za 1. republiky (komiks, povídka, vyprávění) – v elektronické podobě; v případě komiksu možnost naskenování; kresba – JAK TO BYLO U NÁS VE ŠKOLE? (představa na základě získaných informací a videa).

 

  1. ročníky

Osobnost Tomáše Garrigue Masaryka z pohledu doby – jednotlivé pohledy, portrét, karikatura + stručný popis nebo charakteristika, dílo – v elektronické podobě, nebo možnost naskenování.

 

  1. ročníky

Tomáš Garrigue Masaryk jako sociolog. Rozbor díla (úryvky budou dodány)

 

  1. ročníky

Osobnost Tomáše Garrigue Masaryka – charakteristika, popis – příprava na maturitní zkoušku – písemná práce z českého jazyka a literatury

 

 

NAHORU TISK

 


Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu