30.03.2020

Časová osa nových MATURIT 30.3.2020

Zobrazit celý článek

28.03.2020

POSTUP PŘIJÍMÁNÍ K NĚKTERÝM DRUHŮM VZDĚLÁVÁNÍ A K JEJICH UKONČOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 ZÁKON O ZVLÁŠTNÍCH PRAVIDLECH PRO PŘIJÍMÁNÍ K NĚKTERÝM DRUHŮM VZDĚLÁVÁNÍ A K JEJICH UKONČOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.

Zobrazit celý článek

25.03.2020

Plán distanční výuky na SŠDVS s.r.o. v NOUZOVÉM STAVU

Zobrazit celý článek

FacebookZásady při zpracování osobních údajů

05.04.2018 11:27

Při zpracovaní osobních údajů fyzických osob na Střední škole diplomacie a veřejné správy s.r.o. vždy budou striktně dodržovány platné zákonné normy ČR a EU.


Střední škola zpracovává následující typy OÚ :

  • OÚ zaměstnanců školy. OÚ zaměstnanců školy jsou shromažďovany a zpracovávány v nezbytně nutné míře, pro účely vedení zaměstnanecké agendy, upraveny v zákonech: č.  262/2006 Sb. Zákoník práce, č. 561/2004 Sb., Školský zákon a zákonem č. 563/1991 Sb. o Účetnictví.
  • žáků a zákonných zástupců. OÚ jsou shromažďovány a zpracovávány v nezbytně nutné míře, pro účely vedení školní matriky, potřeby úřadu práce a smluvních závazků upraveny v zákonech: č. 561/2004 Sb., Školský zákon, č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
  • OÚ fyzických osob cizích organizací (žáci, učitelé a ostatní). OÚ jsou shromažďovány a zpracovávány v nezbytně nutné míře za účelem středoškolské soutěže, odborné činností žáků, tzv. SOČ, sportovních a jiných soutěží žáků. OÚ jsou poskytovány a zpracovány v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., Školský zákon. Získaná data jsou „skartována“ anonymizovaná nejpozději  180 dnů po skončení soutěže. 
  • OÚ cizích fyzických osob, žáků školy přicházejících a odcházejících ze školy v pracovní den a v průběhu výuky, jsou evidovány dohledovou hlídkou školy, která zaznamenává :

- u cizích osob : jméno a příjmení, příchod a odchod

- u žáků školy :  jméno a příjmení, příchod a odchod, kdo odchod povolil.

OÚ jsou poskytovány a zpracovány v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., Školský zákon, RVP a ostatními právními předpisy MŠMT s cílem zabezpečení bezpečnosti žáků a výuky v BPČ. Získaná data jsou „skartována“ anonymizovaná na konci školního roku.

  • OÚ žáků ZŠ na DOD - OÚ jsou poskytovány a zpracovány v souladu se zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon za účelem klasifikace v příjímacím řízení, jedná se o jedno z kritériií přijetí.

Ve valné většině případů Střední škola zpracovává OÚ na základě plnění právní povinnosti nebo smluvních závazků, ve výjimečných případech je vyžadován písemný souhlas rodičů, který je řešen dodatkem ke smlouvě o studiu. Doba archivace OÚ a doba anonymizace OÚ jsou upravené v příslušném právním předpise nebo interní směrnici Střední školy.


Příklady zákonné opory  poskytování OÚ třetí osobě :

- při přestupu žáka se poskytují OÚ žáka - na základě Školského zákona,

- při pořádání SOČ, soutěží apod. se poskytuji OÚ - na základě Školského zákona.

- osobní údaje zaměstnanců a žáků se poskytují na základě dotazů úřadů, či evidenční povinnosti ÚP, MPSV, soudu a apod.


Starší články

 

NAHORU TISK

 


Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu