28.02.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

Zobrazit celý článek

23.02.2021

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - 22.02.2021, učinné od 25.02.2021 !

Zobrazit celý článek

17.02.2021

MZ - Metodický_pokyn_HH_Nařízení_karantény od 12.2.2021

Zobrazit celý článek

Facebook


Rozcestník


Vzdělávací nabídka
Nabídka studijních specializací Benefity školy - výhody Proč studovat na "Diplomce"? Nadstandardní nabídka školy Úspěšnost u maturity Život na škole

Uplatnění absolventů SŠDVS - aktualizace leden 2020

Banner


Slovo ředitelkyPřijímací řízení

Školní přijímací zkouška - Online test bude zveřejněn - aktivní -  14.04.2021 od 14:00 do 18:00 hod na tomto odkazu. Na tento test máte všichni 60 min, včetně navýšení o 25% pro žáky s posudkem PPP. ředitelka školy - aktualizace 8.3.2021 


Přijímací řízení – AKTUALIZACE 1. 3. 2021

 

Vážení rodiče, milí uchazeči o studium na naší škole, 

dnešním dnem skončilo přijímání přihlášek na naší střední školu. Chtěla bych vám všem  tímto poděkovat, poděkovat  všem vám za vaší důvěru v naší školu v této těžké epidemiologické situaci. Na školu dorazilo 250 přihlášek, přihlášky nyní zpracováváme a dnešním dnem  jsme ukončili přijímání přihlášek.

Co se bude dít dále?

 

  1. Přijmutím přihlášek jsem dala přihlášce registrační číslo. Poté jsem vás kontaktovala telefonicky a myslím, že bylo vzájemně příjemné se slyšet a poskytnout si potřebné informace. Zkontrolovali jsme společně přihlášku, doručovací adresu, email na zákonného zástupce.

     2. Následný den jsem vám na doručovací adresu poslala Potvrzení o přijetí přihlášky. Toto potvrzení  byste měli mít všichni už nyní doma, najdete tam své registrační číslo a kontrolně jsem vám poslala váš email, který jsme si odsouhlasili v telefonu. Na tento email pošlu Pozvánku na školní přijímací zkoušku. 

  1. Dnes 1. 3. 2021 je ukončeno přijímání přihlášek, přihlášky se zpracovávají do systému školy, budou se párovat s druhou školou, kam jste dali druhou přihlášku a odesílat do Cermatu.
  2. Koncem března – zřejmě 30. 3. pošlu na emailovou adresu zákonného zástupce Pozvánku na školní přijímací zkoušku. V pozvánce budou všechny potřebné informace pro naše budoucí uchazeče. Pozvánka přijde 14 dní před konáním školní přijímací zkoušky, tedy včas, aby se děti stihly připravit a seznámit se s potřebnými informacemi.
  3. 14. 4. se koná školní přijímací zkouška. Bude probíhat online testem. Test bude zpřístupněn od 14.00 – 18:00 hod. Na test budete mít 60 min, v těchto minutách se počítá i s navýšením času pro případ posudku PPP. V testu bude 20 otázek, základní učivo ZŠ z oblasti ČJ, MAT a OV.
  4. 28. 4. budou v ranních hodinách zveřejněny výsledky přijímacího řízení na webu školy. Najdete se pod vaším registračním číslem. Vzhledem k tomu, že přihlášek je hodně, najdou se žáci v přijatých, pod nimi bude čára. Další se najdete v nepřijatých z kapacitních důvodů k 28.4., tzn., splnili jste vše k přijetí, ale musíme počkat, kdo z přijatých nad čarou k nám dá Zápisový lístek a kdo ne. Toto se dá teď jen těžko odhadnout, proto budeme muset chviličku počkat, budu volat a budu se snažit toto vykomunikovat s těmi, kdo budou přijati, ale Zápisový lístek budou dávat na jinou školu, abych mohla uspokojit i ty z vás, kteří splníte kritéria, ale zatím kapacitně budete pod čarou. Je to alchymie, hodně práce, ale věřte mi, že udělám maximum proto, aby se toto vykomunikovalo rychle a hlavně ku prospěchu našich budoucích dětí, uchazečů.
  5. Poslední krok, který je potřeba k uzavření přijímacího řízení je odevzdání Zápisového lístku. Zápisový lístek odevzdáváte na tu školu, kde jste přijati a chcete tam studovat.

V tuto chvíli jsem vám napsala  základní Info o tom,  jak se bude dále vše odvíjet. Ještě jednou vám všem děkuji za zájem o naší Střední školu diplomacie a veřejné správy, vážím si vašeho zájmu, je to závazek i pro nás!!!!

Pokud je potřeba cokoli komunikovat, můžete se na mě obrátit v jakýkoli den a čas.

 S úctou a pozdravem

Ilievová V.

Ředitelka školy – 777 576 590


Prezentační video SŠDVS s.r.o.

Bezpečnostně právní činnost

                                                                                         

Medailonek ředitelky Střední školy diplomacie a veřejné správy v Mostě

k přijímacímu řízení - Jaro 2021.


Propagační letáček ke stažení !


Nabídka oborů ve školním roce 2021 /2022

Přijímací řízení SŠDVS : 11.01.2021 - aktualizace

  1. Kritéria hodnoceni k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022
  2. Info k přijímacímu řízeni - 2021/2022
  3. Rozhodnuti ředitelky k PŘ pro školní rok 2021/2022

Maturitní zkouška - JARO  2021 Na DOD to začíná a u PČR to končí, navštivte nás !


MŠMT jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021


Medailonek 2019

Medailonek 2014Dar koronaviru !


Mezinarodní cena vévody z Edinburghu !

 

NAHORU TISK

 


WWW stránky splňují požadavky evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).