25.05.2020

                   MZ jaro 2020 -  Rozpis ústních maturitních zkoušek : 15. - 19.6.2020 -  Rozpis ústních maturitních zkoušek : 22. - 26.6.2020 -  Harmonogram maturit jaro 2020

Zobrazit celý článek

21.05.2020

Aktuální info k přijímacím zkouškám – aktualizace 21.5.2020   Vážení rodiče, milí uchazeči, máte před sebou přijímací zkoušku, která se koná v pondělí 8.6. K nám na školu dorazí ti, kteří nás máte na 1. místě. Chtěla bych zklidnit všechny ty, kteří  nás máte na 2. místě na přihlášce a konáte přijímací zkoušku na jiné škole. Určitě jsem na vás nezapomnělaJ. Takže co nás čeká: Všichni jste od…

Zobrazit celý článek

08.05.2020

Od 11.5. proběhnou na škole DOBROVOLNÉ prezenční konzultace!!!!!Nejsou povinné!!!!  19:11:17 Maturitní termíny - snad jasněji (Informativní zpráva / Ilievová Vladimíra) Dobrý den, zasílám termíny:Momentální info k maturitním zkouškám:27.5. od 8.00 praktická maturitní zkouška1.6. - DT MAT, AJ2.6. - DT ČJ, DT NJod 15.6. - profilová část - třída 4.Cod 22.6. - profilová část - 4.A, 4.B,…

Zobrazit celý článek

FacebookRozcestník


Vzdělávací nabídka
Nabídka studijních specializací Benefity školy - výhody Proč studovat na "Diplomce"? Nadstandardní nabídka školy Úspěšnost u maturity Život na škole

Uplatnění absolventů SŠDVS - aktualizace leden 2020

Banner


Video medajlonek ředitelky školy


                  MZ jaro 2020

-  Rozpis ústních maturitních zkoušek : 15. - 19.6.2020

-  Rozpis ústních maturitních zkoušek : 22. - 26.6.2020

-  Harmonogram maturit jaro 2020


CERMAT

1) Jednotná přijímací zkouška 

- POZVÁNKY ODESLÁNY DO EMAILU 14.5.2020 ! 

Aktuální info k přijímacím zkouškám – aktualizace 21.5.2020

 Vážení rodiče, milí uchazeči,

máte před sebou přijímací zkoušku, která se koná v pondělí 8.6. K nám na školu dorazí ti, kteří nás máte na 1. místě. Chtěla bych zklidnit všechny ty, kteří  nás máte na 2. místě na přihlášce a konáte přijímací zkoušku na jiné škole. Určitě jsem na vás nezapomnělaJ.

Takže co nás čeká:

 1. Všichni jste od škol dostali pozvánku na přijímací zkoušku, já jsem jí doplnila o organizační záležitosti a o hygienická pravidla.
 2. 8. 6. 2020 s přihláškou dorazíte na přijímačky.
 3. Ti žáci, kteří konají přijímací zkoušku u nás na škole 8.6. dostanou Pozvánku na sobotu 20.6. od 9:00 14:00 u nás na škole. Jde o POZVÁNKU k převzetí rozhodnutí ředitelky školy k přijímacímu řízení 2020/2021 a odevzdání Zápisového lístku.
 4. Těm žákům, kteří u nás přijímací zkoušku nekonali, těm zašleme tuto pozvánku poštou domů na adresu a vše se dál tváří, jako kdybyste dělali přijímací zkoušku u nás. Tak se ničeho neobávejte!!!!!
 5. Pro všechny uchazeče tedy platí:
 • 15. 6. – 16. 6. 2020 budou na webu školy a na úřední desce na budově školy zveřejněny výsledky přijímacího řízení.
 • K převzetí Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí či nepřijetí dorazíte v sobotu 20.6.2020 (sobota proto, že zřejmě bude vyhovovat vám rodičům, ale i nám, protože nám MŠMT nedalo ani den, kdy to můžeme zrealizovat, protože maturujeme) se zákonným zástupcem.
 • S sebou si vezměte OP, pokud nemáte, nevadí.
 • Přítomnost zákonného zástupce  je nutná.
 • Řádně předem vyplněný Zápisový lístek.
 • Psací potřeby.
 • Osobní dotazník žáka – bude na webu školy.
 • Čestné prohlášení – vztahuje se ke Covid – web školy, úřední deska, bod č. 9
 • Seznámení se s pravidly MŠMT – Ochrana zdraví

Těšíme se na vás a ještě jednou opakuji, žákům, kteří nekonají přijímací zkoušku u nás pošleme pozvánku. Posílat jí budeme v příštím týdnu.

 

S pozdravem

Ilievová Vladimíra

Ředitelka školy – 21.5.2020


2) Maturitní zkouška

27.5. od 8.00 praktická maturitní zkouška

1.6. - DT MAT, AJ  - viz. pozvánka

2.6. - DT ČJ, DT NJ - viz pozvánka

od 15.6. - profilová část - třída 4.C

od 22.6. - profilová část - třída 4.A, 4.B, 3.ANS.


Dar koronaviru !


Metodika k otevírání škol - střední školy a konzervatoře - 11.5.2020


On line výuka na SSDVS po dobu Nouzového stavu - on line výukové zdroje !

Plán distanční výuky na SŠDVS s.r.o. v NOUZOVÉM STAVU


COVID 19 - Co byste měli vědět o koronaviru ?

OPATŘENÍ proti šíření nákazy koronavirem

 Ředitelka  školy vyhlašuje níže uvedené opatření proti šíření nákazy koronavirem.

Všichni žáci, učitelé, nepedagogičtí zaměstnanci jsou povinni respektovat všechny pokyny, nařízení i doporučení vydaná Vládou ČR, Ministerstvem zdravotnictví, Státním zdravotním ústavem, Krajskými hygienickými stanicemi a ředitelem školy. Všichni žáci a zaměstnanci, kteří se vracejí z oblastí zasažených koronavirem, musí po příjezdu zůstat doma a TELEFONICKY kontaktovat svého lékaře nebo hygienickou stanici ve svém kraji. Lékař, nebo epidemiolog příslušné hygienické stanice pak rozhodne o dalším postupu. Vzhledem k tomu, že se epidemiologická situace v Evropě i ve světě může rychle měnit, je nezbytné, aby si rodiče žáků, žáci a zaměstnavatelé ověřili, zda je daná oblast koronovirem zasažena. Zletilí žáci, zákonní zástupci nezletilých žáků a zaměstnanci odpovídají za porušení stanovených opatření proti šíření nákazy.

 V Mostě 2. března 2020 Ing. Vladimíra Ilievová

 ředitelka školy tel.: 777 576 590

 Jak se chránit?

 • dodržovat zásady respirační hygieny, často mýt ruce mýdlem a vodou,
 • pokud možno, vyhýbat se kontaktu s osobou, která jeví příznaky onemocnění dýchacích cest • používat dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem,
 • nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí,
 • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou (kapénky se pak mohou přenést dál) a používat ústenku tak, aby omezili možnost přenosu nákazy na okolí. Kontakty: • Infolinka Státního zdravotního ústavu pro kohokoliv, kdo se potřebuje poradit v souvislosti s koronavirem, je k dispozici denně na čísle: 724 810 106 a 725 191 367
 • Příslušný praktický lékař pro děti a dospělé

Nabídka studijních oborů ve školním roce 2020/2021 !


Základní odborná příprava policistů ! Platné od školního roku 2019/2020 !


Foto

Dny otevřených dveří ve školním roce 2019/2020  2.10., 6.11., 11.12. 2019

                                                                                          15.1., 12.2. 2020

vždy od 8:00 - 17:00 hod.

Návštěva DOD a osobní pohovor s ŘŠ je jedním z kritériií přijetí ke studiu. Doporučuji zájemcům, aby si našli čas a navštívili školu v jednom z těchto dní. Těšíme se na Vás !!!

... na DOD to začíná a takto to u nás končí ... 


Kritéria hodnocení - přijímací řízení 2019/2020, termíny přijímacích zkoušek.

Aktualizace k přijímacímu řízení 2020/2021. - 6.5.2020 

Info k přijímacím zkouškám na střední školu.

Dnes stanovil ministr školství termín přijímacího řízení na 8.6.2020.

Zkusím zatím z dostupných info nastínit průběh: Náhradní termín, pro vážné omluvy je 23.6.2020.

Nyní čekáme na CERMAT, který pošle ředitelům školy POZVÁNKY k přijímacímu řízení. - ODESLÁNO - 14.5.2020!!!!

Pozvánky upravím a vložím potřebné info, okamžitě pozvánky pošlu na emaily, které jsme si odsouhlasili na přihláškách. Kdy to bude, zatím nevím, záleží na Cermatu.

8.6.2020 dorazí vaše děti na přijímací zkoušku, organizace zkoušky bude popsána a upřesněna v POZVÁNCE.

Po 7 dnech nám pošle CERMAT výsledky přijímacího řízení.

My zpracujeme výsledky a kolem 14.6. - 15.6. vám zveřejním výsledky.

Do 5 dní od zveřejnění výsledků si vyzvednete Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí a ten, kdo má zájem o studium u nás na škole, tak ten odevzdá Zápisový lístek. Datum předání Zápisových lístku vám zveřejním, protože se kryje s konáním maturit.

Berte tyto info jako základní informaci k dnešnímu dni.

Přeji hodně štětí

ředitelka školy

11.5.2020


Jednotná přijímací zkouška se koná písemnou formou z MAT a  ČJ se koná - NOVĚ !

1.termín  úterý - 8.6.2020

Náhradní termín:

1.termín středa -23.6.2020

11.5.2020


fotoDobrý Anděl


fotoMedajlonek 2 ředitelky školyfotoMedajlonek 1 ředitelky školy


Meziškolní soutěž - Právní minimum !

fotofoto

Pro školy s oprávněním k výuce středního vzdělávání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání

68-42-M/01 - "Bezpečnostně právní činnost"


Zlatý Ámos - Regionální kolo v Senátu !


fotofoto

        Diplom                          Diplom                           Světová škola

        Mistní centrum DofE Award


WWW stránky splňují požadavky evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).

 

NAHORU TISK

 


Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu