26.05.2023

Opravné termíny MZK  - PODZIM 2022/2023 Den Hodina Věc 14.6. 2023 10:00 vyplnění přihlášky 17.6. 2023 10:00 náhradní termín vyplnění přihlášky 31.8. 2023 08:00 opravný termín praktické maturitní zkoušky BEP 31.8. 2023 08:00 oprava písemné práce AJ 4.9. až 5.9. ??????? termíny se ješt…

Zobrazit celý článek

17.05.2023

Poděkování - Statutární město Most - pdf formát

Zobrazit celý článek

09.05.2023

Kritéria-přijímacího-řizeni-pro-2-kolo-nástavbové-studium-2023-2024 Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o. vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro nástavbové kombinované studium obor 64-41-L51 Podníkání pro 19 uchazečů. Termín odevzdání přihlášek do 19.5.2023. Příjímací řízení se koná 26.5.2023 ředitelka školy 9.5.2023

Zobrazit celý článek

Facebook


Rozcestník


Vzdělávací nabídka
Nabídka studijních specializací Benefity školy - výhody Proč studovat na "Diplomce"? Nadstandardní nabídka školy Úspěšnost u maturity Život na škole

Uplatnění absolventů SŠDVS


DOD 2022 - 2023 :  05.10.2022 / 09.11.2022 / 07.12.2022 / 11.01.2023  / 01.02.2023 - od 9:00 - 17:00

návštěva DOD je součástí kritérií  přijetí na naší školu


Rozvrh šk. rok 2022 / 2023
Medailonek  ředitelky školy - září 2022


Kritéria přijetí na SŠDVS pro školní rok 2023/2024 – denní studium


Výsledky přijímacích zkoušek ve školním roce 2023/2024

1. Veřejnosprávní činnost

2. Bezpečnostně právní činnost


Vážení rodiče a uchazeči o studium na naší škole,

dnes vám zveřejňuji výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Najdete zde 3 kategorie:

1. přijaté žáky

2. splnili podmínky přijímacího řízení, ale z kapacitních důvodů nemohou být přijati - zde ještě čekáme na to, kdo z těch, kdo je přijat, přinese Zápisový lístek, protože je možné, že se místo uvolní a upřednostní jinou školu

3. nepřijatí žáci - nesplnění kritérií přijímacího řízení a nedosáhli min. počtu bodů ve výši 50

Všichni jste dostali pozvánku na 3.5., ve které je napsané vše, co si máte donést k převzetí rozhodnutí. Rozhodnutí vám budu předávat 3.5. od 9:00. Obrňte se prosím trpělivostí, bude to náročný den, pro nás pro všechny a ti z vás, kteří se našli v bodě 2, mají ještě malou nepatrnou šanci k přijetí.

Žádám ty zvás, kteří jste upřednostlili jinou školu a našli jste se v přijatých, abyste mi napsali ať uvolněné místo mohu zaplnit dalšími uchazeči pod čarou. Děkuji     reditelka@centrum.cz

Nic ještě nekončí, těším se na setkání 3.5. v 9:00 hod

Přijatým žákům gratuluji, a ostaním držím pěsti, ještě možná dojde k malé změně 3.5.2023.

S pozdravem

ředitelka školy

28.4.2023

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MŠMT - Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí při přijímání ke střednímu vzdělávání

MŠMT - Opatření obecné povahy - Přijímací řízení


Slovo ředitelky


Medailonek 2014  /  Medailonek  2019  /  Medailonek 2020  /  Medailonek 2021  / Medilonek2 2021


SŠDVS - AMOK - DIPLOMKA - 0 - 2022


Cvičení SPJ ÚL a SŠDVS Most - 7.03.2023


Nabídka oborů ve školním roce 2022 / 2023  -  pdf. formát


Bezpečnostně právní činnost

Prezentační video SŠDVS s.r.o.


 

Na DOD to začíná a u PČR to končí, navštivte nás !

DOD 2022 - 2023 :  05.10.2022 / 09.11.2022 / 07.12.2022 / 11.01.2023 01.02.2023  - od 9:00 - 17:00  návštěva DOD je součástí kritérií  přijetí na naší školu
"Cílená podpora škol při naplňování KAP1"

Implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje B (IKAP B): Projekt je zaměřen na implementaci intervencí KAP 1 ÚK prostřednictvím přímé a cílené podpory škol. Budou prohloubena partnerství škol a firem, podpořeny gramotnosti i společné vzdělávání. Realizována bude řada motivačních aktivit ke studiu polytechniky např. kroužky, programy vzájemného učení, soutěže i nákup vybavení. Do projektu je zapojeno 58 středních, 105 základních a cca 20 mateřských škol. SPC a soukromé školy jsou partneři s finančním podílem. Projekt je komplementární s projektem IKAP-A.


Veškerou dokumentaci k realizaci aktivity KA7 naleznete také na internetových stránkách

https://rskuk.cz/dokumentace-k-aktivite-sablony


Název projektu: Šablona na SŠDVS
Registrační číslo: CZ.02.02.03/00/22_003/0002192
Termín realizace: 1.2.2023 – 30.6.2025
Realizátor: Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o.

Plakát - pdf formát

 

NAHORU TISK

 


WWW stránky splňují požadavky evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).