04.05.2021

Maturitní kalendář -> Cermat : Jaro - 2021

Zobrazit celý článek

04.05.2021

Přijímací řízení - pozvánka - aktualizace 20.4.2021 !

Zobrazit celý článek

30.04.2021

Aktuální info - 29.4.2021 Dobrý večer, milí studenti a studentky, vážení rodiče, kolegové a kolegyně,  pokud sledujte poctivě změny info ve školství, tak jste určitě zjistili, že se nám pod rukama mění ze dne na den různá opatření obecné povahy, mění se termíny přijímacích zkoušek, maturit, ukončování a podobně. Snažím se vás vším nezatěžovat, ale po dnešním jednání vlády jste zaznamenali možná …

Zobrazit celý článek

Facebook


Rozcestník


Vzdělávací nabídka
Nabídka studijních specializací Benefity školy - výhody Proč studovat na "Diplomce"? Nadstandardní nabídka školy Úspěšnost u maturity Život na škole

Uplatnění absolventů SŠDVS - aktualizace leden 2020

Banner


Slovo ředitelkyPřijímací řízení - Aktualizace 5.5.2021


Pozvánka k školní přijímací zkoušce - aktualizace 5.5.2021

Vážení uchazeči o studium na naší škole, 

dnes jste konali školní přijímací zkoušku. Testy budou vyhodnoceny a další postup máte uveden v Pozvánce k školní příjímací zkoušce.  Výsledky zveřejníme dle zákona 19.5.2021. Na některých školám již vydali Rozhodnutí o přijetí a byly odevzdány Zápisové lístky, toto je nezákonné!!! Výsledky mohou být zveřejněny  19.5.2021!!!!  Pro všechny školy.

Vzhledem k tomu, že máme velký počet přihlášek a nebudeme moci všem vyhovět, chtěla bych požádat ty uchazeče, kteří upřednostňují jinou školu, aby nám dali vědět a my toto uvolněné místo dáme dalšímu uchazeči.

Pořadí uchazečů o vzdělání podle počtu bodů získaných na základě přijímacích kritérií bude zveřejněno19.5.2021 pod příslušným registračním číslem na webu školy a na úřední desce školy.
Na zveřejněném seznamu se uchazeči najdou:

a) v přijatých
b) v nepřijatých z kapacitních důvodů
c) nepřijatých (nesplnění kritérií)


ad a) Pokud jste upřednostnili jinou školu, chtěla bych vás požádat o sdělení na reditelka@ssdvs.eu .
Umožní mi toto místo obsadit jiným uchazečem, který nemůže být přijat z kapacitních důvodů.


ad b) Pokud jste nebyli přijati k 19.5.2021 z kapacitních důvodů, doporučuji vyčkat do předání rozhodnutí, které bude dne 21.5.2021.


ad c) Nepřijatí uchazeči si přijdou pro převzetí rozhodnutí, případně rozhodnutí bude zasláno poštou.
Nepřijatí uchazeči se mohou dle § 36 odst. 3 správního řádu před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí.


Převzetí rozhodnutí


Dne 21.5.2021 v čase od 09:00 do 14:30 hod. se dostavte k převzetí Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí či nepřijetí ke studiu na Střední škole diplomacie a veřejné správy, s.r.o., A. Jiráska č.p. 1887, 434 01 Most od 01.09.2021, dále k odevzdání zápisového lístku a vyřízení administrativy.

K převzetí se dostavte:
- s jedním zákonným zástupcem
- sebou občanský průkaz (žáka i zákonného zástupce)
- sebou řádně vyplněný a ZŠ podepsaný zápisový lístek


Rozhodnutí o přijetí se uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy (www.ssdvs.cz).
V případě, že uchazeč bude přijat v 1. kole přijímacího řízení a rozhodne se vzdělávat na naší škole, odevzdá jeho zákonný zástupce nebo zletitý uchazeč zápisový lístek určeným pracovníkům školy do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (v této lhůtě stačí předat na poštu).
Pokud zákonný zástupce nebo zletitý uchazeč neodevzdá zápisový lístek v této lhůtě, vzdává se práva vzdělávat se na naší škole.
V případě nepřijetí obdrží uchazeč rozhodnutí v písemné formě doporučenou zásilkou a má právo se odvolat do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí.

Pořadí uchazečů bude na základě přijímacích kritérií zveřejněno 19.5.2021 pod příslušným registračním číslem, které vám bylo přiděleno při předání přihlášky a na pozvánce je uvedeno jako č.j. , například  č.j. 0852021. (reg.číslo uvedené na pozvánce po jménem a příjmením je interní pořadové říslo).


Výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny dne 19.5.2021.

Na některých školám již vydali Rozhodnutí o přijetí a byly odevzdány Zápisové lístky, toto je nezákonné!!! Výsledky mohou být zveřejněny  19.5.2021!!!!

 

V Mostě, dne 5.5.2021                                                                         Ing. Vladimíra Ilievová

                                                                                                                             ředitelka školy


Ing. Vladimíra Ilievová, 

E-mail: reditelka@ssdvs.eu

Mob.:  777 576 590


Prezentační video SŠDVS s.r.o.

Bezpečnostně právní činnost

                                                                                         

Medailonek ředitelky Střední školy diplomacie a veřejné správy v Mostě

k přijímacímu řízení - Jaro 2021.


Propagační letáček ke stažení !


Nabídka oborů ve školním roce 2021 /2022

Přijímací řízení SŠDVS : 11.01.2021 - aktualizace

  1. Kritéria hodnoceni k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022
  2. Info k přijímacímu řízeni - 2021/2022
  3. Rozhodnuti ředitelky k PŘ pro školní rok 2021/2022

Maturitní zkouška - JARO  2021 Na DOD to začíná a u PČR to končí, navštivte nás !


MŠMT jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021


Medailonek 2019

Medailonek 2014Dar koronaviru !


Mezinarodní cena vévody z Edinburghu !

 

NAHORU TISK

 


WWW stránky splňují požadavky evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).