03.10.2023

Desatero bezpečného chování v online světě !

Zobrazit celý článek

28.09.2023

SŠDVS - Přežití - Barbora - 2023 Hlavní video - 550 MB Další videa - 133 MB

Zobrazit celý článek

12.09.2023

Učebnice pro školní rok 2023-24

Zobrazit celý článek

Facebook


Rozcestník


Vzdělávací nabídka
Nabídka studijních specializací Benefity školy - výhody Proč studovat na "Diplomce"? Nadstandardní nabídka školy Úspěšnost u maturity Život na škole

Uplatnění absolventů SŠDVS


DOD 2023/2024 :  

4.10.2023, 8.11.2023, 6.12.2023

10.1.2024, 31.1.2024  vždy od 9:00 - 16:00 hod

návštěva DOD a pohovor je jedním z bodovaných kritérií  přijetí na naší školu


Rozvrh šk. rok 2023 / 2024
Medailonek  ředitelky školy - září 2023


Kritéria přijetí na SŠDVS pro školní rok 2023/2024 – denní studium

MŠMT - Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí při přijímání ke střednímu vzdělávání

MŠMT - Opatření obecné povahy - Přijímací řízení


Slovo ředitelky


Medailonek 2014  /  Medailonek  2019  /  Medailonek 2020  /  Medailonek 2021  / Medilonek2 2021


Dobrý den paní ředitelko, 

pravidelně jste říkala, že Vás dokáže nejvíc potěšit, když se studenti (i ti kteří již mají diplomku za sebou) kdykoliv ozvou. Chci využít dnešního pro mě slavnostního dne, kdy jsem složil služební slib a poděkovat Vám i celému pedagogickému sboru. Od 1.8.2023 pracuji jako policista v našem hlavním městě Praha. Přijímací řízení jsem absolvoval v době maturit i krátce po nich a musím říct, že kdyby nebylo znalostí a podpory, které se nám od učitelů dostává, tak bych nebyl tam kde teď jsem. Celým přijímacím řízením k policii jsem prošel bez stresu a s vědomím, že to zvládnu. Nyní během všech těch hodin strávených v učebnách policie si uvědomuji co mi diplomka dala. Všechny právní informace, první pomoc, kurzy zbraně a vše ostatní čím si procházím už v podstatě znám a pouze už jenom rozšiřuji vědomosti získané na Diplomce, proto bych chtěl poděkovat za kvalitní základ, který společně s učiteli předáváte všem žákům a dát vědět, že ano... Povedlo se ! Už i v Praze je policista z Diplomky ! 

Přeji poklidný zbytek prázdnin a hodně sil do nového školního roku.

S pozdravem

stržm. Michal Šustek

Přísaha našeho absolventa  - (98 Mb)


SŠDVS - Přežití - Barbora - 2023


Desatero bezpečného chování v online světě !


SŠDVS - AMOK - DIPLOMKA - 0 - 2022


Cvičení SPJ ÚL a SŠDVS Most - 7.03.2023


Nabídka oborů ve školním roce 2022 / 2023  -  pdf. formát


Bezpečnostně právní činnost

Prezentační video SŠDVS s.r.o.

"Cílená podpora škol při naplňování KAP1"

Implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje B (IKAP B): Projekt je zaměřen na implementaci intervencí KAP 1 ÚK prostřednictvím přímé a cílené podpory škol. Budou prohloubena partnerství škol a firem, podpořeny gramotnosti i společné vzdělávání. Realizována bude řada motivačních aktivit ke studiu polytechniky např. kroužky, programy vzájemného učení, soutěže i nákup vybavení. Do projektu je zapojeno 58 středních, 105 základních a cca 20 mateřských škol. SPC a soukromé školy jsou partneři s finančním podílem. Projekt je komplementární s projektem IKAP-A.


Veškerou dokumentaci k realizaci aktivity KA7 naleznete také na internetových stránkách

https://rskuk.cz/dokumentace-k-aktivite-sablony


Název projektu: Šablona na SŠDVS
Registrační číslo: CZ.02.02.03/00/22_003/0002192
Termín realizace: 1.2.2023 – 30.6.2025
Realizátor: Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o.

Plakát - pdf formát

 

NAHORU TISK

 


WWW stránky splňují požadavky evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).